Podpraporčík

Podpraporčík

Hodnostní označení:
Podpraporčík (pprap.)
Warrant Officer (WO.)

Služební hodnost:
Vrchní asistent
Chief Master Officer