Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

 

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace k č. j. KRPA-504463-3/ČJ-2016-001110. 

Hermína  Švecová  - 27.7.2017

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala informace o výši kázeňských odměn a peněžitých darů konkrétních policistů za rok 2016 a v 1. pol... 

Hermína  Švecová  - 27.7.2017

 

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací o zásazích, zákrocích či jiných úkonech Policie ČR provedených v souvislosti ... 

Hermína  Švecová  - 24.7.2017

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, zda byla v měsíci únoru nebo břenu 2017 provedena prohlídka, či jiný zásah na adrese Ol... 

Hermína  Švecová  - 24.7.2017

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o výpis údajů o dopravní nehodě, vedené v evidenci dopravních nehod, která se dle aplikace nehodová ... 

Hermína  Švecová  - 24.7.2017

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o informaci jaké odměny dle § 49 z. č. 361/2003 Sb. pobírali příslušníci Speciální pořádkové jed... 

Hermína  Švecová  - 18.7.2017

 

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o soupis obsahu spisů KRPA-201574-6/ČJ-2017-001179-ZKI a KRPA-185918-7/ČJ-2017-001179, nebo obdobný ... 

Hermína  Švecová  - 17.7.2017

 

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informaci, zda a případně jakým způsobem, byl v rámci úkonu vytěžení kamerových záznamů u č. j. KR... 

Hermína  Švecová  - 11.7.2017

 

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o poskytnutí informací ke konkrétním policistům a to výši jejich zvláštního příplatku, výši příp... 

Hermína  Švecová  - 11.7.2017

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby pořádkové policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o zaslání všech úředních záznamů, kdy hlásil na policejních služebnách na území hlavního města Prahy... 

Hermína  Švecová  - 10.7.2017

 

Stránkování: Počet: 108 / 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

vytisknout  e-mailem