Nejčastějším druhem kyberkriminality jsou podvodná jednání

 

 

Podvody páchané v prostředí internetu Celková kybernetická kriminalita a kriminalita páchaná na internetu

Stránkování: Počet fotografií: 2 / 1 | 1 |