Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Oddělení krizového řízení

 
 

tel.: 974 321 202

Oddělení krizového řízení kanceláře ředitele je krizovým pracovištěm Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Organizuje systém krizového řízení krajského ředitelství, plní úkoly krizového, havarijního a obranného plánování a zajišťuje výkon bezpečnostní ochrany areálů, které užívá policie. Zabezpečuje geografickou podporu útvarům krajského ředitelství, v  případě vytvoření krizového (řídícího) štábu při zabezpečování policejních opatření plní úkoly dokumentační skupiny a tvoří sekretariát velitele policejního opatření.
Působnost oddělení krizového řízení
 • úzce spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému,  s orgány státní správy a samosprávy a ostatními orgány krizového řízení v rámci své působnosti
 • Spolupracuje s Bezpečnostní radou Plzeňského kraje a bezpečnostními radami obcí s rozšířenou působností při přípravě podkladů pro jejich jednání  a plnění  úkolů vzešlých z těchto jednání
 • poskytuje závazné podklady za krajské ředitelství do krizového a havarijního plánu kraje a krizových a havarijních plánů obcí s rozšířenou působností
 • zpracovává a aktualizuje plán akceschopnosti krajského ředitelství a podkladovou dokumentaci pro jednání krizového štábu ředitele krajského ředitelství
 • zpracovává a aktualizuje plány opatření krajského ředitelství k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • zpracovává a aktualizuje operační plány jako základní prováděcí dokumenty opatření krizového řízení krajského ředitelství k jednotlivým zdrojům rizik, které vyplývají z krizových a typových plánů ministerstev, orgánů krizového řízení státní správy, příslušného krajského úřadu na území krajského ředitelství a plánu obrany České republiky
 • ve vymezeném rozsahu formuluje vzdělávací potřeby policie a podílí se na vzdělávání příslušníků policie v oblasti krizového řízení, provádí instrukčně metodická zaměstnání pro pracovníky oddělení krizového řízení kanceláře ředitele krajského ředitelství a zpracovává vzorové dokumentace v oblasti krizového řízení a bezpečnostní ochrany areálů krajského ředitelství
 • vede jednací protokol písemností obsahujících zvláštní skutečnosti a zvláštní seznam policistů a zaměstnanců určených ke styku se zvláštními skutečnostmi
 • organizuje přípravu a vlastní realizaci taktických a prověřovacích cvičení krajského ředitelství a podílí se na přípravě a realizaci taktických a prověřovacích cvičení integrovaného záchranného systému a taktických a prověřovacích cvičení organizovaných policejním prezidiem České republiky
 • koordinuje systém bezpečnostní ochrany areálů, které užívá policie, vede a aktualizuje přehled areálů pro potřeby bezpečnostní ochrany, provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti bezpečnostní ochrany areálů
 • zpracovává připomínky k návrhům resortních norem a interních aktů řízení upravujících plnění úkolů a opatření v oblasti krizového řízení a bezpečnostní ochrany areálů
 • zabezpečuje geografickou podporu útvarům krajského ředitelství, zpracovává mapové vrstvy působnosti jednotlivých obvodních oddělení a územních odborů
 • zpracovává mapové analýzy pro jednotlivé útvary krajského ředitelství

vytisknout  e-mailem