Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odbor služby dopravní policie

 

 plk. Mgr. Václav Kouba

vedoucí odboru - pověřen zastupováním

tel.: 974 321 259

ODBOR DOPRAV POLICIE.jpg

 

Dopravní policie patří mezi uniformovanou část Policie České republiky. Jejím specifickým znakem je, jako v okolních státech, bílá košile a bílá čepice. S dopravními policisty se nejčastěji setkávají řidiči motorových vozidel, cyklisté, chodci a ostatní účastníci silničního provozu při kontrolách dodržování daných pravidel, jejichž součástí je např. kontrola dokladů a technického stavu vozidel. Nejen tato činnost však patří do vínku dopravní policie. S dopravními policisty se můžete setkat také při šetření dopravních nehod, regulaci či odklonu dopravy a jiných mimořádných událostech, kontrolách stavu komunikací, při zajištění sportovních podniků, doprovodech delegací nebo nadrozměrných nákladů a v neposlední řadě i při preventivních akcích konaných jak pro děti školního a předškolního věku, tak i pro řidiče a seniory.
Zejména při preventivních akcích se snaží dopravní policisté vysvětlovat činnost policie, zdůrazňovat potřebu znalosti dopravních předpisů a hlavně vštěpovat určité etické zásady občanům všech věkových kategorií. Bez tolerance a řidičské slušnosti není možné v narůstajícím provozu naplnit pravidlo, které bylo již v minulosti prezentováno v motoristických pořadech a to "pravidlo šťastného návratu".
Dopravní policisté ovlivňují svými stanovisky výstavbu nové silniční sítě, rekonstrukce pozemních komunikací a křižovatek, osazování dopravního značení apod. Cílem je ovlivňovat výskyt dopravních nehod a přispět ke zvyšování komfortu jízdy.
Výsledky šetření dopravních nehod a analýzy příslušných statistik ukazují, že i v této oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích je ještě mnoho úkolů, které má dopravní policie před sebou.
Činnosti popsané v předešlém textu zabezpečují na úrovni územních odborů Policie České republiky dopravní inspektoráty. Na úrovni Plzeňského kraje tyto a další specifické úkoly zajišťuje odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje (působnost odboru), do jehož organizační struktury patří i oddělení silničního dohledu a dvě dálniční oddělení na dálnici D5 a to ve Svojkovicích a v Ostrově u Stříbra.

Působnost odboru
Odbor služby dopravní policie je při své činnosti zaměřen zejména na
 • koordinaci, metodické řízení a kontrolu činnosti dopravních inspektorátů, tzn. především výkonu služby dopravní policie, zpracování dopravních nehod a komunikačního úseku v rámci Plzeňského kraje,
 • provádění analytické, metodické, kontrolní a koordinační činnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při jeho řízení a při odhalování i objasňování přestupků v silničním (dálničním) provozu,
 • plnění funkce správního orgánu ve věci přezkoumávání (přezkumného řízení) pravomocných rozhodnutí v blokovém řízení,
 • sledování vývoje dopravní nehodovosti a na základě analýz navrhuje opatření k řešení situace včetně vyhlašování krajských dopravně bezpečnostních akcí nebo dnů zvýšeného dohledu,
 • spolupůsobí při preventivně výchovné činnosti zaměřené na účastníky silničního provozu,
 • řídí a koordinuje výkon služby při vybraných bezpečnostních opatřeních a akcích k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
 • vede krajské přehledy o činnosti a výslednosti útvarů služby dopravní policie a jimi evidovaných i řešených přestupků, předkládá materiály pro zpracování zpráv o bezpečnostní situaci,
 • zabezpečuje úkoly spojené s přepravou nadrozměrných nákladů, převozů cenin a doprovodu delegací,
 • sleduje a ujednocuje plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení na dálničním oddělení i na dopravních inspektorátech územních odborů a městského ředitelství,
 • vykonává dopravně inženýrskou činnost a poskytuje odborná stanoviska,
 • organizuje odborná školení a instrukčně metodická zaměstnání včetně přípravy, výroby a distribuce metodických pomůcek pro dopravní inspektoráty,
 • předkládá návrhy a iniciuje změny obecně závazných právních předpisů nebo interních aktů řízení,
 • zpracovává pro potřeby jiných služeb, Inspekce Policie ČR nebo mimo resortní subjekty odborná stanoviska k dopravně bezpečnostní činnosti.

vytisknout  e-mailem