Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odbor služby pořádkové policie

plk. Mgr. Bc. Radek Karlík

vedoucí odboru

tel.: 974 321 290, 974 322 605

fax: 974 321 298

POŘÁDKOVÁ POLICIE1.jpg
 
Sídlí v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v Nádražní ulici v Plzni. V rámci krajského ředitelství vykonává řídící, kontrolní a metodickou činnost na všech úrovních služby pořádkové policie po linii výkonu služby, při plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení a odpovídá především za plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti.
Odbor služby pořádkové policie v působnosti krajského ředitelství plní řadu dalších úkolů:
  • koordinuje výkon služby pořádkové policie při bezpečnostních opatřeních a akcích k zajištění veřejného pořádku, přesahují-li rámec územních odborů (okresů), mají-li celostátní význam nebo vyžadují-li spolupráci s policejními sbory jiných států,
  • v součinnosti s dalšími policejními silami se podílí na pátrání po osobách a věcech,
  • vyhodnocuje služební zákroky policistů, zpracovává odborná vyjádření, dohlíží na dodržování zákonnosti v souvislosti s využíváním zákonných oprávnění policistů při používání donucovacích prostředků a zbraně, sleduje jejich četnost a oprávněnost,
  • zpracovává stanoviska nebo informace k uplatňování právních norem, rozhoduje spory mezi krajskými ředitelstvími o místní příslušnost v přestupkovém řízení a ve spolupráci se státními zastupitelstvími i v trestním řízení,
  • spolupůsobí při zřizování organizačních článků policie a při změnách v jejich dislokaci, systemizaci a vybavení technickými prostředky, organizuje odborná školení, instrukční a metodická zaměstnání, zajišťuje výcvik pořádkové jednotky krajského ředitelství.

Odborem služby pořádkové policie jsou přímo řízeny další výkonné organizační články, Pořádkovákterými jsou pohotovostní a eskortní oddělení a oddělení služební kynologie.
  
Pohotovostní a eskortní oddělení
Policisté zajišťují režim a ostrahu osob umístěných v policejních celách. Poskytují servis ostatním útvarům krajského ředitelství tím, že zajišťují eskorty osob omezených na osobní svobodě. Dále provádějí hlídkovou službu, získávají poznatky o trestné činnosti, spolupodílí se na odhalování trestných činů a přestupků, pátrají po hledaných a pohřešovaných osobách či věcech. V odůvodněných případech se podílí na zajištění bezpečnosti osob a majetku v železniční dopravě, při narušení  veřejného pořádku pak činí opatření k jeho obnovení. Podílí se na zajišťování fyzické ochrany jaderného materiálu při jeho přepravě.
Oddělení služební kynologie
Řídí a koordinuje činnost skupin základních kynologických činností působících na jednotlivých územních odborech (okresech). Zajišťuje specializované činnosti, jako je pátrání po výbušninách a nástražných výbušných systémech, omamných látkách a drogách, palných zbraních a jejich komponentech, zbytkovém množství akcelerantů v požářištích a pátrání v oblasti kriminální služby (pátrání po osobách a věcech, vyhledávání nábojnic, stopování, zajišťování a odběr pachových stop apod.). Mimo tyto činnosti zabezpečuje odbornou úroveň psovodů a připravenost služebních psů, přezkušuje služební psy a zadává jejich kategorie, zajišťuje odborné kurzy ve výcvikových střediscích, obměňuje a doplňuje početní stavy psů, organizuje kynologické přebory a ukázky výcviků služebních psů.   Kynologie

vytisknout  e-mailem