Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odbor mezinárodních vztahů
 

mjr. Bc. Jaroslava Bosáková
vedoucí odboru 

tel.: 974 321269

email:krpp.omv.plzen@pcr.cz

Budova

Logo

Společné hlídky

Převratné politické změny v devadesátých letech minulého století v Evropě zásadním způsobem zjednodušily a ovlivnily pohyb osob. Současně ale daly vzniknout formám kriminality, které jsme do té doby neznali. Hranice přesahující aktivity pachatelů trestné činnosti si vyžádaly i nové metody práce policie – byla zahájena regionální mezinárodní spolupráce. Území Plzeňského kraje, díky své poloze na ose Západ – Východ, se stalo oblastí tranzitu pachatelů.
KŘP Plzeňského kraje na tuto novou situaci zareagovalo navázáním kontaktů s útvary bavorské a saské policie a zahájením přeshraniční policejní spolupráce, která později vedla k vyslání prvního kontaktního pracovníka české policie do Bavorska. Založením kontaktního pracoviště ve Furth im Waldu se tato spolupráce prohloubila.
Společné hlídky1
K dalšímu rozvoji přeshraniční policejní spolupráce s Bavorskem došlo v prosinci 2007 zprovozněním Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu.
Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic, včetně boje proti nelegální migraci. Pracoviště se zaměřuje na výměnu informací o osobách, dokladech, zbraních a dopravních prostředcích. Napomáhá při řešení záležitostí při předávání a přebírání osob, které nelegálně vstoupily nebo pobývaly na území států smluvních stran, popř. podaly žádost o azyl. Odstraněním jazykové bariéry dochází k přímé podpoře při koordinaci přeshraničních zásahů a pátracích opatření policie. Hlavní devizou je přímá a rychlá spolupráce při řešení svěřených úkolů.   

stala

vytisknout  e-mailem