Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cíle muzea

Základním cílem muzea je fungovat jako živé dokumentační a osvětové centrum, schopné na vysoké profesionální úrovni plnit základní funkce: funkci sbírkotvornou, vědeckou a výchovnou. Základem vytvářejícím vědeckou dokumentaci pramenné a informační hodnoty, vypovídající o tom, kterém dějinném období či jevu, jsou muzejní sbírky. Pracovníci muzea na odborné bázi zpracovávají, kategorizují a katalogizují následující sbírkové okruhy:

  • písemnosti a tisky
  • vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a modely
  • technika, chemikálie a jiné materiály
  • zbraně, střelivo a vojenská technika
  • předměty dokumentující trestnou činnost
  • negativy a fotografie.

Při plnění svého cíle se muzeum soustavně podílí na preventivně bezpečnostní činnosti se zaměřením zejména na formování osobnosti dětí a mládeže. Jedná se především o přednášky a besedy zaměřené na činnost současné policie, na kriminalitu páchanou mládeží a na mládeži. V této oblasti existuje úzká spolupráce s fundovanými pracovníky Služby kriminální policie a vyšetřování nebo specialisty z Národní protidrogové centrály.

Pro mladší žáky, případně děti z mateřských škol je připraven ucelený systém dopravní výchovy. Děti se v teoretické části za pomoci videonahrávek, testů a počítačových her seznámí s platnými pravidly silničního provozu, která si poté prakticky ověří na našem dopravním hřišti. V této oblasti spolupracujeme s Městskou policií hl. m. Prahy.

Každá středa odpoledne je věnována dětem, které se mohou zúčastnit nejrůznějších soutěžních, sportovních a jiných programů.

Naše výstavní síně jsou využívány k pořádání tématických, ale i uměleckých výstav, kterých se každoročně uskuteční značný počet. Dále se zúčastňujeme nejrůznějších výstav a veletrhů, na kterých seznamujeme širokou veřejnost s činností ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru. Nejvýznamnější z těchto akcí, např. ISET, Pragoalarm apod., zajišťujeme i scénáristicky a výtvarně.

Zájemci z řad veřejnosti o studium sbírkových předmětů nebo jejich případné využití, tedy badatelé, mohou využít našich služeb každé pondělí a středu od 09.00 do 12.00 hodin a dále od 13.00 do 16.00 hodin. Doporučujeme předem se objednat na telefonních číslech 974 824 845, 974 824 842, případně e-mailem: muzeum@mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem