Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Informace ke konkrétním trestním spisům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 7. května 2024 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požadujete  informace, týkající se nenávistných incidentů, které se staly na území Kraje Vysočina v roce 2023. Žadatel konstatuje, že informace k jednotlivým incidentům získal buď prostřednictvím vlastního monitoringu, nebo z informací od Policejního prezidia ČR (zdroj dat ESSK), uvádí konkrétní čísla jednací, ke kterým jsou poskytovány informace k položeným otázkám:

ID skutku              Číslo jednací                     Místo spáchání - služební obvod územního odboru
5442284               KRPJ-54834/2023-1         1607 ÚO JIHLAVA
5481800               KRPJ-81574/2023-1         1614 ÚO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
5543546               KRPJ-111655/2023-1       1607 ÚO JIHLAVA

1.            Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci:
a.            prověřování
b.            po ZÚTR
c.            v rámci NPO
d.            a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2.            Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
3.            O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
4.            Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)
5.            Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)
6.            Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
7.            Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán a sp. značku státního zastupitelství
8.            Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení.“.
(dále jen „otázka č. 1 – č. 8“).

Povinný subjekt posoudil žádost dle podmínek zákona č. 106/1999 Sb. a žadateli  sděluje:

Č. j. KRPJ-54834/2023: 
1. přečin poškození cizí věci § 228 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. K překvalifikování nedošlo.
2. Vlastní zjištění.
3. Neznámý pachatel u ulice Tyršova v Polné na parcele č. 424/5 v k. ú. Polná poškodil z veřejně přístupného místa historický památník (kamenný neopracovaný blok se siluetou bombardéru) v jeho horní polovině nasprejováním písmene „Z“ bílou barvou o velikosti0,44 m šířky a 0,40 m výšky. Městu Polná způsobil škodu ve výši 9200,-Kč.
4. Pachatel nebyl zjištěn.
5. Oběť nebyla.
6. Věc byla dle § 159a odst. 5) trestního řádu odložena.
7. Odloženo 
8. Anonymizované usnesení o odložení věci přílohou.

Č. j. KRPJ-81574/2023:
1. přečin projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka § 404 trestního zákoníku, přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia § 405 trestního zákoníku. K překvalifikování nedošlo.
2. Na základě oznámení občana.
3. Neznámý pachatel přesně nezjištěné době zřejmě dne 3. 7. 2023 na most vedoucí přes dálnici D1 na 164,9 kilometru směr Praha, v katastrálním území  města Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, zavěsil  dvě cizí státní vlajky, které mají na sobě vyobrazeny nepovolené symboly, kdy bylo zjištěno, že na ukrajinské státní vlajce je přes celou její plochu černým sprejem vyobrazen symbol nacistického hákového kříže a na ruské státní vlajce je přes celou její plochu stříbrnou izolepou vyobrazeno písmeno " Z ", jako symbol ruské invaze na Ukrajinu, kdy tím svým jednáním veřejně projevuje sympatie k hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob a dále veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidum nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, čímž byla způsobena veřejnému zájmu nemajetková újma. 
4. Pachatel nebyl zjištěn.
5. Oběť nebyla.
6. Věc byla podle § 159a odst. 5) trestního řádu odložena.
7. Odloženo
8. Anonymizované usnesení o odložení věci přílohou.

Č. j. KRPJ-111655/2023. 
1. přečin projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka § 404 trestního zákoníku. K překvalifikování nedošlo.
2. Vlastní zjištění.
3. Pachatel, nejméně v době od 17:00 hod. do 19:00 hod. dne 15. 9. 2023 na fotbalovém stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě, pod vlivem alkoholu, v přítomnosti dalších nejméně několika stovek diváků utkání 2. fotbalové ligy mezi celky FC Vysočina a Zbrojovka Brno, opakovaně vztyčil pravou ruku a uvedené doplnil nacistickým pozdravem "Sieg Heil", přičemž tak činil se zjevným cílem veřejně prezentovat svůj kladný postoj k neonacismu hlásajícímu koncepci rasistického boje zejména proti Romům a Židům včetně nadřazenosti bílých národů.
4. Jeden pachatel mužského pohlaví, věk 42 let, státní příslušnost ČR, netrestán.
5. Narušení veřejného pořádku.
6. Podán návrh na podání obžaloby.
7. Dne 13. 2. 2024 bylo usnesením Okresního státního zástupce v Jihlavě, sp. zn. ZT 236/2023-8 rozhodnuto podle § 307 odst. 1,2
ádu o podmínečném zastavení trestního stíhání, kdy pachateli byla stanovena zkušební doba na 20 měsíců od nabytí právní moci usnesení. Dále pachatel složil na účet obětí trestných činů částku ve výši 5.000,- Kč.
8. Anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání přílohou.

Požadované informace jsou zaslané dle požadavku žadatele na emailovou adresu monitoring@in-ius.cz.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
21. květen 2024

vytisknout  e-mailem