Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obří kauza "falešný bankéř"

KRAJ VYSOČINA - Rozsáhlý případ podvodů objasnili kriminalisté z Vysočiny 

Kriminalisté z odboru obecné kriminality ve spolupráci s kolegy z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina dokázali rozkrýt a objasnit rozsáhlou trestnou činnost páchanou na území České republiky v kybernetickém prostoru. V součtu se jedná o 803 objasněných dílčích skutků a způsobená dokonaná škoda poškozeným osobám přesahuje částku 195 miliónů korun a tento případ se řadí mezi nejrozsáhlejší kauzy v oblasti kybernetické kriminality.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velice sofistikovanou a dokonale organizovanou trestnou činnost zločinecké skupiny, která měla mezinárodní přesah, vznikl společný vyšetřovací tým složený ze zástupců české a ukrajinské policie ve spolupráci a pod koordinací národní jednotky Europolu a Eurojustu. Tým měl za úkol zadokumentovat protiprávní činnost prověřovaných osob zejména na Ukrajině, ale i v České republice.  Náročná několikaměsíční práce týmu se vyplatila a výsledkem je objasnění jedné z nejrozsáhlejších sérií podvodů spáchaných prostřednictvím falešných bankéřů.

Pachatelé v případech označovaných „falešný bankéř“ postupovali vždy podle stejného scénáře. Pachatel zavolal oběti z telefonního čísla, které se zobrazilo jako skutečné telefonní číslo banky. Vzbudil v oběti obavu o finanční prostředky, které má oběť na svých bankovních účtech. Další pachatel případně zavolal oběti a představil se jako policista a ohrožení peněž na účtu potvrdil. Oběti se v případě hovoru zobrazilo skutečné telefonní číslo Policie České republiky, protože se jednalo o tzv. spoofing.  Poškození volajícím uvěřili, peníze ze svého účtu vybrali a přesně podle dalších instrukcí pachatelů je vložili do bankomatu „třetí generace“, nebo na tzv. „rezervační“ nebo „bezpečný“ účet. Tyto účty ale ovládali pachatelé a oběti o své peníze přišli.

V prosinci roku 2020 se analýzou shodných znaků těchto případů „falešného bankéře“ podařilo kriminalistům v České republice specifikovat období, kdy došlo k prvním případům této trestné činnosti. V tomto období pachatelé podvodem získané finanční prostředky převáděli na zahraniční účty, a to převážně na území Ruska a Ukrajiny. Na počátku roku (leden) 2021 dochází ke změně při odčerpání finanční hotovosti, kdy pachatelé instruovali poškozené, aby své peníze převedli na tzv. „bezpečný“ účet. Jednalo se o účty bank v České republice, které patřily občanům České republiky. Tyto peníze pak byly vybírány a předávány pověřené osobě. V průběhu jarních měsíců roku 2021 (duben - květen) pachatelé své jednání při podvodech ve vztahu k obětem změnili, a to v návaznosti na reakci finančního analytického úřadu (FAU) a bank na podezřelé převody peněz. Požadovali po nich výběr hotovosti pod záminkou převodu peněz na zabezpečený účet vložením do tzv. bankomatu třetí generace – bitcoinmatu.

„V Kraji Vysočina jsme přijali první oznámení případu „falešného bankéře“ v březnu roku 2021. Neznámý pachatel tehdy vylákal z poškozeného finanční částku přesahující 500 000 korun. Podařilo se ustanovit český bankovní účet, na který byly tyto peníze převedeny, a následně tyto peníze v Jihlavě vybral cizí státní příslušník.  Operativním šetřením jsme zjistili vazby na tuto osobu. Jednalo se o státního příslušníka Ukrajiny, který žije dlouhodobě v České republice v Plzeňském kraji. Právě tento cizinec peníze, vybrané v Jihlavě, převzal,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Poté se kriminalistům podařilo na základě operativního šetření a analytického vyhodnocování zjistit shodné znaky s dalšími případy v rámci celé České republiky. Kriminalisté zjistili operativní informace  ke konkrétním podezřelým osobám a v ten okamžik měli jistotu, že lze spojit nejen další trestní věci oznámené na Vysočině, ale i některé případy mimo kraj Vysočinu. V květnu roku 2021 si trestní věc procesně převzal odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Na konci roku 2021 tato trestní věc zahrnovala 370 dílčích útoků, které spojovaly shodné znaky.

V lednu 2022 vyhověl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování žádosti kriminalistů z Vysočiny a rozhodl, že společné řízení v této věci v rámci celé České republiky povede Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Současně došlo ke změně právní kvalifikace a tato věc byla prověřována jako trestný čin podvodu v krajské příslušnosti, protože způsobená škoda přesahovala částku 10 000 000 korun.  Protože první dílčí útok této série byl oznámen 7. prosince 2020 v Praze, celou věc převzal k dozoru státní zástupce Městského státního zastupitelství Praha. Od ledna 2022 všechny nově oznámené případy, které spadaly do této série, byly po zpracování postupovány na odbor obecné kriminality na Vysočinu, který si zpětně převzal i starší případy spadající do série.

„Dalším operativním šetřením a prověřováním podezřelých osob jsme zjistili, že „falešní bankéři“ pobývají na Ukrajině a na území Ukrajiny je také umístěno tzv. „call centrum“. Proto jsme cestou státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zažádali o vytvoření společného vyšetřovacího týmu s vyšetřovacími orgány ukrajinské policie. Vytvoření týmu a jeho činnost probíhala ve spolupráci a pod koordinací národní jednotky Europolu a Eurojustu.  Hlavním cílem týmu bylo pokusit se zadokumentovat činnost prověřovaných osob na Ukrajině v oblasti města Dnipro, odkud docházelo k navolávání obětí, a činnost prověřovaných osob zde v České republice,“ doplnil k dalšímu postupu plk. Mgr. Pavel Peňáz.

V únoru roku 2022 proběhlo první jednání v společného vyšetřovacího týmu v Haagu, ale válka na Ukrajině částečně omezila činnost ukrajinské policie. Poté došlo k podpisu dohody o vytvoření týmu a následovala řada separátních jednání, jejichž cílem byla výměna informací a stanovení společných postupů v dané kauze.  V dubnu letošního roku proběhla první společná realizace české a ukrajinské policie.

Rozsáhlá realizace v dané věci proběhla 12. dubna letošního roku. V České republice proběhla v Plzeňském kraji a na Ukrajině v oblasti města Dnipro. Realizace se zúčastnilo celkem 140 policistů a dalších osob. V rámci realizace bylo zadrženo na Ukrajině šest osob a v České republice čtyři osoby. Bylo provedeno několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor v místech pobytu pachatelů na Ukrajině i v České republice a tzv. „callcentru“. Podařilo se zajistit velké množství výpočetní techniky, mobilní telefony, SIM box, finanční prostředky. V České republice kriminalisté zadrželi čtyři česky hovořící osoby, na něž po zahájení trestního stíhání byla uvalena vazba. Na území Ukrajiny bylo zadrženo šest osob hovořících česky.  Jedná se celkem o deset pachatelů, v osmi případech se jedná o občany České republiky a ve dvou případech o cizince – státního příslušníka Ukrajiny a Běloruska. Pachatelé jsou ve věku 18 – 29 let a někteří mají za sebou trestní minulost – násilnou trestnou činnost, drogovou trestnou činnost, padělání dokladů, neplacení výživného. Další osoby, které byly zadrženy na Ukrajině, jedná se o státní příslušníky Ukrajiny, jsou vyšetřovány ukrajinskými orgány.

Trestní stíhání čtyř osob zadržených v této kauze v České republice bylo zahájeno 12. dubna letošního roku. Všichni byli obviněni z podvodu a účasti na organizované zločinecké skupině, kde jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v trvání až 12 let. Na všechny čtyři pachatele byla uvalena vazba a trestní stíhání bylo v té době vedeno pro celkem 300 dílčích útoků spáchaných v rámci celé České republiky spáchaných od března roku 2021 do listopadu roku 2022 se způsobenou škodou dokonanou ve výši přesahující částku 65 milionů korun a škodu v pokusu ve výši téměř 20 milionů korun. V srpnu a listopadu letošního roku bylo trestní stíhání rozšířeno o dalších 503 dílčích útoků spáchaných na území celé České republiky od března roku 2021 do března roku 2023.  

Dne 13. a 14. dubna letošního roku proběhl soud v ukrajinském Dnipru a uvalil na všech šest zadržených osob na Ukrajině vydávací vazbu. Ze strany všech zadržených osob byla enormní snaha vyhnout se extradici k trestnímu stíhání do České republiky. Podávali stížnosti, odvolání a snažili se, aby byli z vydávací vazby propuštěni. Všichni si podali žádost o azyl na Ukrajině, i když město Dnipro leží zhruba 200 kilometrů od válečné zóny.  Pět osob bylo z Ukrajiny předáno na hranicích Ukrajiny a Polska 25. září v rámci extradičního řízení. Šestá osoba byla předána do České republiky 4. října. Realizaci převzetí zadržených pachatelů a jejich eskortu na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina zajistili policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.  Na všech šest osob byla v České republice poté, co bylo zahájeno jejich trestní stíhání, uvalena 27. září a 6. října vazba.

Celkem je tedy v rámci tohoto rozsáhlého případu „falešného bankéře“ vedeno trestní stíhání, které zahrnuje 803 skutků, když 31 se jich týká Kraje Vysočina, zbývající byly spáchány na území celé České republiky. Způsobená škoda celkem dosáhla částky 195 086 374 korun (7,986 mil. Euro) – dokonaná škoda, když na jeden skutek jde o průměrnou škodu 242 947 korun. Dalších 58 879 631 korun (2,410 mil. Euro) je škoda v pokusu.  Pokud jde o Kraj Vysočina, způsobená škoda dokonaná dosáhla 8 546 000 korun a škoda v pokusu dosáhla částky 1 437 000 korun. Nejvyšší škoda na jeden skutek dosáhla 2 588 477 korun (105 955 Euro).

„Tento případ byl pro naše kriminalisty velice složitý zejména z procesního hlediska, ale i z hlediska technického řešení celé rozsáhlé realizace. Bylo zapotřebí zajistit překlady usnesení o zahájení trestního stíhání do dvou jazyků. Příkaz k zadržení, materiály k pachatelům a žádost o extradici z Ukrajiny - všechny tyto materiály musely být přeloženy do ukrajinského a anglického jazyka. Bylo zapotřebí zajistit na Ukrajině tlumočníky a při realizaci na Ukrajině vyřešit také účast zástupců Policie České republiky. Všechno se podařilo právě díky zapojení Národní policie Ukrajiny, Europolu a Eurojustu.  Všem, kteří s námi na případu spolupracovali, náleží naše poděkování,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Peňáz a dodal, že tím práce pro kriminalisty zdaleka neskončila.

V rámci vyšetřování v České republice pak probíhaly výslechy obviněných osob, byly zpracovány znalecké posudky a odborná vyjádření. Časově a finančně velice náročné je zkoumání zajištěné techniky v České republice i na Ukrajině, protože se jedná o desítky zařízení, která obsahují velké množství dat, jakož i obstarávání překladů řady dokumentů a písemností do ukrajinského jazyka s ohledem na mezinárodní charakter případu a státní příslušnost pachatelů.  Proto ještě nějakou dobu potrvá, než bude celé vyšetřování ukončeno a případ se dostane před soud.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
16. listopad 2023

Odkazy do noveho okna

1 Realizace UA - False banker - byt

1 Realizace UA - False banker - byt 

Detailní náhled

2 Realizace UA - False banker - call centrum

2 Realizace UA - False banker - call cen... 

Detailní náhled

3 Realizace UA - False banker - peníze - USD

3 Realizace UA - False banker - peníze -... 

Detailní náhled

4 Realizace UA - False banker - peníze

4 Realizace UA - False banker - peníze 

Detailní náhled

5 Realizace UA - False banker - různé druhy peněz

5 Realizace UA - False banker - různé dr... 

Detailní náhled

6 Realizace UA - False banker - zadržené osoby

6 Realizace UA - False banker - zadržené... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem