Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k ČJ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 02.08.2023 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění: 
 
„Prosím o zaslání vyjádření, které Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát, vydal dne 24.5.2023 pod číslem jednacím XXX.
 
Prosím o zaslání žádosti, na základě které jste zmíněné vyjádření vydali."
(dále jen „žádost“)
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující:
 
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadované dokumenty.
 
Povinný subjekt provedl v dokumentech nezbytnou anonymizaci osobních údajů a projevů osobní povahy tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.“

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

vytisknout  e-mailem