Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k dopravní nehodě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 07.08.2023 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění: 
 
„rád bych se obrátil na Vás ohledně informací týkajících se dopravní nehody, ke které došlo dne 1. srpna 2023 v lokalitě XXX. V odpovědi od Vás byla zmíněna nutnost zažádat o informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V souladu se zmíněným zákonem bych Vás chtěl formálně požádat o poskytnutí informací ohledně této dopravní nehody. Konkrétně mě zajímají základní informace o události, včetně druhu nehody, počtu účastníků a zraněných osob."
 
(dále jen „žádost“)
 
Policie České republiky žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující:
 
Úvodem nám dovolte Vás upozornit, že forma Vaší žádosti nesplňuje předpoklady podání v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., jelikož zákonný požadavek na žádost odesílanou elektronicky je, aby byla doručena na adresu elektronické podatelny Policie České republiky, tedy epodatelna.policie@pcr.cz.
 
Podle ustanovení § 14 odst. 2 věty druhé zákona č. 106/1999 Sb. fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Zmíněné údaje v rozsahu data narození a adresy trvalého pobytu ve Vaší žádosti chybí, což Policii České republiky brání v postupu jejího vyřízení, a proto Vás podle § 14 odst. 5 písm. a) vyzývá k náležitému doplnění žádosti o uvedené údaje. Pokud žádost nebude ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy doplněna, její vyřízení bude odloženo.
 
Povinný subjekt dále konstatuje, že na základě Vámi poskytnutých údajů k předmětné dopravní nehodě (datum 1. srpna 2023, lokalita XXX) se Dopravnímu inspektorátu Cheb, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nepodařilo určit událost, ke které požadujete poskytnutí bližších informací.
S ohledem na tuto skutečnost Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyzýváme rovněž k upřesnění žádosti, a tedy uvedení upřesňujících informací k předmětné dopravní nehodě tak, aby bylo možné danou událost dohledat; blíže uveďte např. zúčastněné osoby, SPZ vozidel, přesný čas nehody, přesné místo nehody atd. 
Pokud žádost nebude ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy upřesněna, její vyřízení bude odloženo.

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

vytisknout  e-mailem