Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádala o poskytnutí informací a to: 1/ k posudku sepsaném dne 4. 5. 2023 dvěma konkrétními policisty SVS OŘP Praha II., zda jednání oznamovatelky s těmito policisty proběhlo podle zákona o policejním postupu č. 273/2008 a zákona o obětech trestného činu 45/2013. 2/ o „SWAT týmu“ 3/ poskytnutí kopií všech úředních záznamů z jednání policistů vůči její osobě dne 4. 5. 2023 4/ poskytnutí kopií dokladů o oznámení žadatelky 

Žadatelce bylo sděleno následující:

Ad 1) Povinný subjekt nemá žádné informace o tom, že by průběh uvedeného jednání s konkrétními policisty dne 4. 5. 2023 byl v rozporu s právními předpisy.

Ad 2) Povinný subjekt nemá žádné informace o související činnosti „SWAT týmu". Žádná taková jednotka není součástí Policie ČR.

Ad 3) Z elektronické spisové služby povinného subjektu vyplývá, že jediným úředním záznamem zpracovaným k jednání policie s žadatelkou dne 4. 5. 2023 byl právě ÚZ SVS P-II pod č. j. KRPA-49717-18/ČJ-2023-001213, který byl v anonymizované podobě žadatelce poskytnut. Povinný subjekt nemá informace o tom, že by uvedeného dne byl zpracován jiný související dokument. Inkriminovaného dne žadatelka učinila na linku tísňového volání 158 další (totožné) oznámení o sledování, a to poté, co se žadatelka od policie vrátila domů. Dle informačního systému povinného subjektu byla na místo vyslána hlídka E-212 (MOP Smíchov), avšak žádný úřední záznam z tohoto výjezdu zpracován nebyl.

Ad 4) V části, kdy požadovala žadatelka kopie oznámení, tak bylo žadatelce sděleno, že do spisu č. j. KRPA-49717/ČJ-2023-001213 jí bylo umožněno nahlížet dne 21. 7. 2023 a požadované kopie jí byly poskytnuty (celkem 57 stran).

vytisknout  e-mailem