Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 1. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Vloupání do stánku v areálu koupaliště v Hradci nad Moravicí

V blíže neuvedené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 27. srpna a devátou hodinou dopolední 31. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Gudrichové v Hradci nad Moravicí přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného areálu městského koupaliště a následně se po vypáčení uzamčených dveří vloupal do dřevěného stánku, který slouží jako pokladní místnost. Tento objekt zcela prohledal a odcizil příruční plechovou pokladnu s finančními prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích, přenosný platební terminál a tablet (jakožto součást pokladního systému) a mobilní tlačítkový telefon, čímž poškozené příspěvkové organizaci města vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 16 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, elektroniky a financí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

Objasnění majetkové trestné činnosti muže a ženy z Ostravy páchané na Opavsku

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání dvou osob z Ostravy, a to 29leté ženy a 36letého muže jako obviněné z přečinu krádeže a z přečinu porušování domovní svobody, spáchaných formou spolupachatelství.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 36letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky okresních soudů v Ostravě a v Karlových Varech za přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal koncem září roku 2020. Výše uvedená 29letá žena byla v minulosti pro obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru pravomocně odsouzena a potrestána rozsudky okresních soudů v Ostravě a v Opavě a také usnesením Krajského soudu v Ostravě k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do června roku 2024.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaný muž nejprve sám v odpoledních hodinách 22. července 2023 na ulici Ostravské v Opavě, v městské části Komárov odcizil ze zaparkovaného a řádně neuzamčeného osobního motorového vozidla tovární značky Dacia volně odloženou pánskou peněženku s různými osobními doklady, s několika zaměstnaneckými finančními benefity a s finančními prostředky na hotovosti a dále textilní batoh s osobními věcmi, vše v celkové hodnotě přes 20 tisíc korun.

Obě obviněné osoby pár minut před sedmou hodinou ranní 31. července letošního roku společně odcizili lankovým zámkem uzamčené pánské horské jízdní kolo v hodnotě 15 tisíc korun, a to od budovy Zdravotního střediska na ulici Opavské v Kravařích.

Patnáct minut před šestou hodinou ranní 2. srpna tohoto roku 29letá žena neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Hlavní v obci Štítina a zde odcizila volně odstavené pánské horské jízdní kolo v hodnotě 6 tisíc korun.

Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů pro případné další obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru výše uvedené 29leté ženy a shora jmenovaného 36letého muže.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda cyklisty v Krnově

Třicet minut po patnácté hodině odpolední 31. srpna 2023 jel po ulici Čsl. Armády v Krnově místní 58letý muž na svém jízdním trekingovém kole, přičemž před křižovatkou s ulicí Revoluční nezvládl řízení, najel na obrubník a poté narazil do přilehlého kovového zábradlí. Následně upadl na zem a způsobil si zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Orientační dechová zkouška vyloučila možné předchozí požití alkoholických nápojů u cyklisty a rovněž test na případnou přítomnost jiných omamných a návykových látek v jeho těle vyzněl negativně. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 2 tisíce korun. Celá tato kolizní situace v dopravě je nadále v šetření ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do příručního skladu u prodejny v Odrách, v části Loučky

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 30. srpna do šesté hodiny ranní 31. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v oderské místní části Loučky přečin krádeže tím, že se po odstranění visacího zámku dveří vloupal do příručního skladu vedle zdejší budovy prodejny potravin, ze kterého odcizil deset kusů plných propanbutanových lahví o objemu 10 kilogramů, čímž poškozeným právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 25 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Odrách a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na oderské policejní číslo 974 735 741 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Po čtrnácti letech pátrání byl muž z Novojičínska zadržen a dodán do věznice

Komisař Oddělení obecné kriminality Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně na jaře roku 2009 vyhlásil celostátní pátrání po muži ročníku narození 1965 z Novojičínska, který se v letech 1999 až 2006 dopustil na různých místech České republiky majetkové trestné činnosti formou podvodných jednání, kdy nejméně ve dvaceti případech vylákal od svých věřitelů finanční prostředky na hotovosti ve výši více jak 11,5 milionů korun, a to pod záminkou jejich zainvestování a zúročení. Tyto peníze poškozeným osobám však zpět nevrátil a použil je pro svou vlastní potřebu.

V průběhu trestního řízení se obviněný muž stal pro orgány činné v trestním řízení nekontaktním, proto bylo soudní řízení vedeno jako proti uprchlé osobě. Po provedení všech důkazů byl obviněný muž uznán vinným pro spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu a byl mu udělen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání devíti let a šesti měsíců. Následně v polovině července 2014 pak Krajský soud v Ostravě vydal na uvedeného muže příkaz k dodání do výkonu trestu.

Po celou dobu od vyhlášení pátrání se novojičínským policistům nedařilo zjistit místo pohybu a pobytu výše uvedeného muže. Až v letních měsících letošního roku policisté vypátrali, kde by se dnes již 58letý muž mohl skrývat a tak se nelegálně vyhýbat výkonu trestu. Všechny relevantní indicie směřovaly do jedné z obcí na Prostějovsku. Po provedení všech dalších detailních šetření k pobytu hledaného se dostali novojičínští policisté k jistotě, že hledaný muž bydlí na konkrétní adrese a tam že si ho taky mohou v co nejbližší možné době zajistit. V odpoledních hodinách dne 29. srpna 2023 novojičínští policisté za součinnosti s policisty z Oddělení cíleného pátraní Policejního prezidia a policistů z Územního odboru v Prostějově hledaného muže zadrželi a následně předali do olomoucké věznice k výkonu trestu odnětí svobody.

K pobytu muže bylo strážci zákona zjištěno, že tento se měl pohybovat a přebývat na různých místech v rámci celé České republiky, převážně se však schovával v rodinném domě po svých rodičích na Prostějovsku, kdy z místa svého úkrytu vycházel jen sporadicky. Žil tak téměř zcela oddělený a izolovaný od civilizovaného života. Hledaný muž se překvapením nezmohl na žádný odpor zakročujících policistů, a proto jeho zadržení bylo rychlé a bez jakýchkoliv škod na majetku či újmě na životě a zdraví zúčastněných osob.

Opava 1. září 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem