Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kriminalita a bezpečnostní situace v kraji za rok 2022

Více trestných činů, ale také více objasněných skutků ve srovnání s rokem 2021. 

V uplynulém roce bylo na území Královéhradeckého kraje spácháno celkem 6.659 trestných činů. Ve srovnání s předchozím rokem 2021 se jedná o nárůst o 1.391 skutků, což v procentuálním vyjádření činí nárůst o 26,4 %. Přestože kriminalita vzrostla, podařilo se navýšit počet objasněných skutků, a to z 3.301 (v roce 2021) na 3.796 (v roce 2022). Policisté v Královéhradeckém kraji objasnili vloni o 495 skutků více než v roce 2021. Vloni bylo stíháno také více osob, než v roce předchozím, a to o 314. Co se týká nárůstu nejzávažnějších násilných skutků, registruje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje celkem devět případů, z nichž uzavřeno a objasněno je sedm. Zbylé dva jsou stále živé, jsou tedy předmětem prověřování či vyšetřování. Do statistik letošního roku se však později promítne i nedávné překvalifikování dopravní nehody z nedbalosti na úmyslný čin rozšířené sebevraždy, při němž vloni na Rychnovsku přišly o život tři osoby. U vražd dominuje motiv související s rodinným prostředím či partnerskými vztahy. O nejzávažnějších násilných skutcích jsme veřejnost průběžně informovali.

Na nárůst trestné činnosti v loňském roce mohly mít vliv dva faktory.

Prvním z nich je vyšší podíl kriminality v kyberprostoru.

„Určitá část protiprávního jednání spočívá souběhově i v napadení emailových účtů, resp. jejich přístupových údajů, případně v napadení přístupových údajů sociálních sítí a v neposlední řadě taktéž např. přístupů do internetového bankovnictví. Dále je nezbytné upozornit, že pachatelé trestné činnosti využívají ke svému nezákonnému obohacení tak sofistikované softwarové nástroje, aby obětem trestné činnosti nebyly kladeny žádné překážky a mohly ihned použít např. chytré mobilní telefonní (Android či IOS) k urychlenému dokončení např. bankovních převodů. Je velmi často využívána možnost anonymních registrací při zřizování infrastruktury, jež je využívána v rámci „hackingu“, včetně využívání anonymních VPN přístupů do počítačových sítí, případně využívání TOR sítě, k maximální anonymizaci skutečných identifikačních znaků pachatele naznačené trestné činnosti.  V rámci kybernetické kriminality byly zaznamenány dílčí kybernetické útoky formou aplikace DDoS útoku….V oblasti podvodů páchaných v online prostředí se stále setkáváme s provázanou sériovou trestnou činností, která je ve většině případů navázána na legalizaci skrze nastrčené „legalizátory“…K náborům dochází zpravidla skrze sociální sítě s nabídkou výhodného přivýdělku v oblasti kryptoměn. Častými případy jsou stále podvodné nabídky investování, podvodné obvolávání pod různými legendami a napadení bankovního účtu. Podvodné, tzv. „topované reklamy“, spočívající v zaplacení reklamy ve vyhledávačích, která směřuje na, spoofovanou, webovou stránku tvářící se jako regulérní stránka banky. Dále stále zaznamenáváme případy tzv. reverzních inzertních podvodů a od srpna roku 2022 se setkáváme s podvodnými SMS zprávami, které se tváří jako odeslané od Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy je cílem pachatele vylákat z oběti přístupové údaje do bankovnictví a ty následně zneužít. Již tradičně byl v prosinci zaznamenán nárůst tzv. „vánočního phishingu“, tedy podvodných e-mailů a SMS zpráv s legendou o doplacení zásilky, opět s cílem zejména vylákat citlivé bankovní údaje a tyto zneužít,“ uvádí bilanční zpráva Policejního prezidia ČR za loňský rok dostupná: https://www.policie.cz/clanek/vyvoj-registrovane-kriminality-v-roce-2022.aspx 

S nárůstem této trestné činnosti roste i způsobená škoda, která dosáhla v Královéhradeckém kraji částky přesahující 166 mil. Kč. Ve srovnání s předloňským rokem stoupla škoda o necelých 118 mil. Kč.

Porovnání nápadu kybernetické kriminality a ostatní kriminality spáchané Internetem a počítačovými sítěmi*

Počet případů     

Nárůst / pokles případů oproti předchozímu roku

Způsobená škoda v Kč

Nárůst/pokles způsobené škody oproti předchozímu roku

2020

342

-14 %

26.559.216,-

-16 %

2021

437

+ 28 %

48.131.280,-

+ 81,2 %

2022 890 + 104 % 166.002.688,- + 244,9 %

* § 230 tr. z. neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací v souvislosti s  např. podvody, dětská pornografie, padělání platebního prostředku, vydírání, sexuální nátlak a další.

„Pachatelé kybernetické kriminality a kriminality páchané v kyberprostoru používají důmyslné metody a účinné psychologické postupy, kdy v oběti vyvolají obavu, kterou umocní stresem. Neváhají sáhnout po lsti a lžích, kterým oběť podlehne. Tato sofistikovaná trestná činnost páchaná v kyberprostoru je velice obtížně objasnitelná, a má i nadnárodní přesah,“ uvádí plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstek ředitele pro SKPV, a zároveň dodává, že druhým faktorem je patrně úplné rozvolnění protipandemických opatření, která s největší pravděpodobností kriminalitu utlumila. „Počty skutků spáchaných v loňském roce (6.659) navíc klesly pod úroveň roku 2019, kdy bylo spácháno 7132 trestných činů,“ upřesňuje plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA.

Oblast vnější služby, která zahrnuje „uniformované policisty“ zařazené na odborech služby pořádkové, dopravní a cizinecké policie, ale také na operačním středisku, na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služební kynologie nebo na zásahové jednotce, která charakterem výkonu služby patří mezi specifické policejní útvary, vede od 1. října 2022 plk. Ing. Petr Dušek.

 „Uniformovaní policisté jsou ve většině případů ti, kteří jako první přicházejí do kontaktu s veřejností, ať už při zásazích nebo při dalších služebních povinnostech. Například operační důstojníci, kteří jsou prvními, s nimiž se občané v tíživých a krizových situacích potkávají, přijali jen v našem kraji zhruba 140 tísňových hovorů denně. Policisté se také zapojili do 284 bezpečnostních opatření či policejních akcí, z nichž bylo 20 pátracích, které zajišťuje v dobrovolném režimu v týmu STOPA 24 policistů napříč službami, kteří jsou se speciální technikou připraveni 24/7 vyrazit pátrat po tzv. „horkých stopách“. Díky jejich nasazení se podařilo zachránit vloni 17 lidských životů. Nejsledovanějším zásahem bylo vypátrání malého hocha, který se ztratil v Orlických horách nebo vypátrání seniorky-houbařky v lesích na Rychnovsku. Tým pracuje se speciálním softwarem PÁTRAČ, který byl vyvinutý za přispění policistů našeho krajského ředitelství,“ uvádí plk. Ing. Per Dušek, náměstek ředitele pro vnější službu, pověřen zastupováním a dodává, že uniformovaní policisté z policejních hlídek byli vloni ve 134 případech záchrannou službou vyžádáni na výjezdy s AED. Do dalšího období se úsek vnější služby zaměří kromě priorit zaměřených na dopravu (viz níže) například i na odhalování neoprávněného zaměstnávání cizinců, na vyhledávání latentní kriminality oproti oznámeným protiprávním jednáním, na výcvik pořádkových jednotek a podobně.

V oblasti dopravy a nehodovosti je bilance loňského roku ve srovnání s rokem předchozím téměř stejná. Počet dopravních nehod se v roce 2021 vyšplhal na číslo 4913, v roce 2022 na 4931, tedy velice nepatrný nárůst. Usmrceno bylo vloni (31) o sedm osob méně než v roce 2021 (38), nejvíce osob zemřelo na silnicích kvůli nedodržení rychlostních limitů (11). Do statistik nehodovosti se více promítnul alkohol (o 32 případů více vloni), méně se podílela rychlost (o 47 případů méně). O život přišlo nejvíce osob na silnicích 1. (12) a 2. (11.) třídy. K nejtragičtější dopravní nehodě došlo u Horního Maršova, kde na osobní vozidlo spadl strom, přičemž o život přišli tři lidé.

„I nadále se budeme represivně, ale i preventivně zaměřovat na dodržování rychlostních limitů, a to v obci i mimo ní. Viditelný dohled na silnicích a dálnicích s vyšší intenzitou provozu je dalším z cílů, na nějž se zaměříme. Cílit však budeme také na nepozornost za volantem, na řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Mezi našimi prioritami však nechybí ani dohled nad zranitelnými účastníky silničního provozu, jako jsou například chodci či cyklisté,“ upřesňuje plk. Mgr. Richard Hušek, vedoucí odboru služby dopravní policie, pověřen zastupováním.

Neopomenutelnou podmínkou pro výkon služby je existence důstojného zázemí pro policistky, policisty a občanské zaměstnance. „Každoročně se Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje snaží v rámci možností zázemí rekonstruovat, vylepšovat a techniku inovovat. V uplynulém roce bylo proinvestováno více než 93 miliónů korun, z nichž více než 31 milionů korun bylo investováno v rámci 21 investic do nemovitého majetku, dalších šest investic v hodnotě přesahující 11 milionů korun pomohlo modernizovat a inovovat oblast výpočetní techniky a pět investic pokrylo obměnu specifických přístrojů. Obměna, modernizace a nákup vozového parku čítal celkem sedm investic v celkové hodnotě vyšší než 44 milionů korun, kdy bylo do přímého výkonu služby pořízeno 41 vozidel a motocyklů,“ vypočítává ekonomické výdaje loňského roku plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele pro oblast ekonomiky a dodává, že vloni byly zahájeny realizace dalších projektů, které jsou spolufinancované z příslušných dotačních titulů.

Policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje si museli v uplynulých několika letech poradit s dohlížením nad „covidovými“ opatřeními, nařízeními, omezeními a zákazy. „Vroce loňském se naše policistky a policisté profesionálně vypořádali s dalšími nelehkými úkoly. Zjara loňského roku se intenzivně podíleli na zprovoznění a samotném provozu KACPU, na podzim se policisté zapojili v souvislosti s nelegální migrací do opatření na státní hranici se Slovenskem. Nad rámec těchto specifických úkolů dokázali zajistit i běžný výkon služby v kraji tak, aby chránili bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek a aby se tu občané mohli cítit bezpečně. A to je prioritní cíl našeho krajského ředitelství i pro nadcházející období,“ uvedl brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství police Královéhradeckého kraje.

Cílem Policie České republiky je také preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji. „V rámci zmíněné preventivní činnosti je aktivní i Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jehož preventisté se v kraji podíleli a zorganizovali téměř 1.400 aktivit, v jejichž rámci oslovili přímo či nepřímo takřka 100 tisíc osob různých věkových skupin, přičemž právě prevence cílená na předcházení vzrůstající kyberkriminality byla jedním ze stěžejních témat,“ uzavřel brig. gen. Ing. Petr Petřík.  

Pro srovnání: Bilanční zpráva Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje za rok 2021.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, LL.M.
17. ledna 2023

Odkazy do noveho okna

TK dne 17.1.2023

TK dne 17.1.2023 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem