Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 3.9.2021

Žadatel: z Prahy
Ze dne: 3. září 2021

Žádost o informace:

„Dne 2. 9. nám byl ČAK postoupen podnět výše nadepsaného orgánu, č. j. KRPH-XXX-131/TČ-2021-050281 ze dne 17. 8. 2021 konkrétně od por. Mgr. XY, komisaře, ve kterém se jmenovaný vyjadřuje k národnosti podepsané tazatele. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí informace, zda tvrzení, že předmětný advokát je české národnosti a že tvrzení předmětného advokáta o jeho příslušnosti k národnostní menšině je lživé a účelové, je tvrzením solitárně soukromé osoby- por. Mgr. XY, komisaře na hlavičce policejního orgánu, anebo zda se jedná o tvrzení státního orgánu jako takového při výkonu svrchované moci.“

Odpověď na žádost:

Opatření osoby služebně činné v policejním orgánu Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, komisaře por. Mgr. XY ze dne 17. 8. 2021 pod Č. j. KRPH-XXX-131/TČ-2021-050281, označené jako: „Podnět“, adresované České advokátní komoře, bylo provedeno jako úkon policejního orgánu v probíhajícím trestním řízení pod Č. j. KRPH-XXX/TČ-2021-050281 ve smyslu ust. § 32 odst. 1, 2 s odkazem na ust. § 16 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Nad rámec poskytnuté informace se povinný subjekt ohrazuje proti formulaci žádosti dotýkající se národnosti a příslušnosti k národnostní menšině. Zaslaný podnět České advokátní komoře se dotýkal výhradně účelovosti tvrzení o neovládání českého jazyka a to s odkazem na veřejně dostupné informace o profesním postavení a dosaženém vzdělání.

vytisknout  e-mailem