Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 12.8.2021

Žadatel: z Hostinného
Ze dne: 12. srpna 2021

Žádost o informace:

„1. Četnost předepsaných i nepředepsaných kontrol dodržování veřejného pořádku, vč. nočního klidu, prováděných OO PČR v Hostinném v časech od 22 hodiny do 6 hodiny ve městě Hostinné (s výjimkou případů, kdy provádí nezbytný zásah či jiné řešení na jiném místě v obvodu své působnosti).

2. Kolik kontrol dodržování veřejného pořádku, vč. nočního klidu, provedlo OO PČR v Hostinném v době od 22 hodiny do 6 hodiny ve dnech z 06. 08. 2021 na 07. 08. 2021 a z 07. 08. 2021 na 08. 08. 2021 ve městě Hostinné. Žádáme o uvedení konkrétních časů a výsledků těchto kontrol.

3. V případě, že nebyla provedena žádná kontrola dodržování veřejného pořádku, vč. nočního klidu, ve výše uvedeném období, žádáme uvést z jakého důvodu.

4. Jakým způsobem je prováděna personální politika na úseku jednotlivých obvodních oddělení. Konkrétně se nám jedná o informaci, jak často dochází k žádoucí personální obměně příslušníků na OO PČR v Hostinném a zda je skutečné bydliště konkrétního příslušníka rozhodující pro jeho zařazení na dané oddělení.“

Odpověď na žádost:

1.  Kontroly veřejného pořádku jsou jedním ze základních úkolů Policie České republiky, který vychází z § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR. Při výkonu hlídkové a obchůzkové služby policisté předcházejí a zabraňují narušování veřejného pořádku, páchání trestné činnosti a jiné protiprávní činnosti a zakročují proti jejich pachatelům.

Na veřejný pořádek policisté dohlíží průběžně vždy při výkonu hlídkové a obchůzkové služby. Četnost se nijak neeviduje.

2. Obecně k četnosti kontrol viz odpověď na otázku k bodu 1.

V nočních hodinách dne 7. 8. 2021 policisté OOP Hostinné řešili 1 případ rušení nočního klidu (vyřešeno domluvou).

3. viz odpověď k bodu č. 1 a 2.

4. Počty policistů na jednotlivých základních útvarech jsou tabulkově určeny. K obměně personálu dochází „přirozeným“ způsobem, tzn. odchodem policistů na jiné útvary, příp. mimo Policii ČR, a jejich nahrazením policisty z jiných útvarů či policisty, kteří nově nastoupili do služebního poměru. Bydliště policistů o zařazení na základní útvary nerozhoduje. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jiné právní předpisy ani interní akty řízení nestavují pravidla pro pravidelnou personální obměnu či rotaci policistů.

vytisknout  e-mailem