Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 6.6.2021

Žadatel: z Jičína
Ze dne: 6. června 2021

Žádost o:

„"1. Od kterého dne je Jarošovská ulice v Jičíně průjezdná pouze jako tzv. jednosměrka (průjezdná pouze jedním směrem, a to směrem od Komenského náměstí)?"

 "2. Od kterého dne je v Jarošovské ulici v Jičíně povoleno parkování vozidel "šikmo k chodníku"?"

 S Vaším dalším upřesněním:

"Zajímá mě období po roce 1995, nikoliv dříve. Pokud se dopravní značení měnilo po roce 1995, prosím uvést od kdy, do kdy byla jakým způsobem upravena jednosměrná ulice a parkování v ní."

Odpověď na žádost:

Podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností, tzn. v daném případě Městský úřad Jičín.

Policie ČR je v těchto řízeních pouze tzv. „dotčeným orgánem“, se kterým je návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán. Ve vztahu k místní úpravě v Jarošovské ulici v Jičíně nedisponuje Policie ČR žádnými dokumenty (pokud takové dokumenty existovaly, byly skartovány po uplynutí zákonné skartační lhůty; z naší úřední činnosti je nám známo, že aktuální místní úprava v Jarošovské ulici existuje již nejméně 20 let).

vytisknout  e-mailem