Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kontroly opatření

Ms kraj - omezení volného pohybu osob 

K otázkám stran podoby předkládaných dokumentů se Policie ČR vyjádřila :

Povinnost občana prokázat účel cesty “písemnou formou” má rozměr právní, ale i hygienický. Z hlediska právního lze účel cesty bezesporu doložit oběma způsoby. Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je však problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinu preferujeme, akceptujeme však oba způsoby."

Kontrolující policisté se převážně setkávali s vstřícností a pochopením občanů, kteří měli ve velké míře všechny potřebné doklady již připravené. I včera měli na všech stanovištích k dispozici potřebné formuláře, pokud by někomu chyběly, byly to však už jen výjimky.

aktualizace 3. března 2021   mjr. Bc. Pavla Jiroušková

S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216, o přijetí krizového opatření, kterým dochází k omezení volného pohybu osob od 00:00 hodin dne 1. března 2021 do 23:59 hodin dne 21. března 2021 se Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje podílí na jeho naplňování.

V Moravskoslezském kraji jsou do tohoto opatření zapojeny stovky policistů se všech služeb –pořádkové, dopravní, cizinecké a služby kriminální policie a vyšetřování, s nimiž od dnešního dne jsou policisté ve smíšených hlídkách s příslušníky Celní správy ČR a Armády ČR.

Kontroly usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216  jsou namátkové, ale plošné. Znamená to, že v silničním provozu se hlídky například zaměří jednak na páteřní komunikace, ale i na nižší třídy silnic a železnic, kde lze předpokládat, že může docházet k porušení zmíněného usnesení. Rozmístění policejních hlídek je realizováno tak, aby bylo v co největší míře dosaženo účelu opatření.

Krizové opatření nařizuje kromě jiného osobám povinnost prokázat důvodnost využití výjimek, které jsou v něm uvedeny, což znamená, že důkazní břemeno v případě provedení namátkové kontroly je na dané osobě. Ta by měla prokázat, že splňuje danou výjimku, což bude vždy na posouzení přítomného policisty.

Nejčastější dotazy spojené s různými životními situacemi a vzory formulářů pro vyplnění a následné prokázání se při kontrole, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR - Pohyb mezi okresy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Dále uvádíme, že současně platí i nadále zákaz volného pohybu osob od 21:00 hodin do 05:00 hodin a samozřejmě i další opatření a nařízení.

Moravskoslezští policisté i za tohoto stavu nadále zajišťují na území celého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňují trestnou činnost a jsou připraveni i nadále plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

2. března 2021

vytisknout  e-mailem