Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informaci, jaký je předepsaný způsob, který musí PČR uplatnit, obdrží-li oznámení a po příjezdu zjistí, že ten, vůči němuž oznámení směřovalo, nemá roušku a odmítá si ji nasadit. Dále žádal o informaci, zda si situace vyžadovala příjezd další hlídky. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Policista občana upozorní, že se dopouští přestupku a vyzve jej k nasazení roušky. Pokud osoba nesjedná nápravu (nasazení roušky), jsou dvě možnosti  řešení a to jednak osobu oznámit na příslušný správní orgán, nebo věc vyřešit na místě uložením pokuty v blokovém řízení. Pokud osoba nadále setrvává bez roušky je další možností řešení osobu zajistit, neboť pokračuje v protiprávním jednání, toto řešení je však pouze krajní. Dále bylo žadateli sděleno, že se v daném případě jednalo o oznámení občana na tísňovou linku 158 ohledně násilného chování muže, jež se dopustil úmyslného poškození osobního automobilu. V těchto případech jsou zpravidla na místo vyslány dvě prvosledové hlídky, mající za úkol v krátké době ochránit občany od protiprávního jednání a zadržet osobu pachatele, zajistit místo činu a zjistit svědky protiprávního jednání. Účast jedné dvoučlenné hlídky je v řadě případů nedostatečná zejména z důvodu rozsahu zajišťovaných úkolů, včetně případného pátrání po osobě pachatele, který z místa utekl, z důvodu vysoké agresivity zadržené osoby, popř. agresivity dalších osob vůči policistům, nebo svědkům a poškozeným. Další hlídkou policie byla hlídka místně příslušného útvaru, jejímž úkolem na místě je převzít od zasahujících prvosledových hlídek případ a provést nutné a neodkladné úkony, jako je zajištění stop, ohledání místa činu, ztotožnění a vytěžení případných svědků a provedení dalších úkonů nezbytných pro trestní, popř. přestupkové řízení.

vytisknout  e-mailem