Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dechové zkoušky, náustky, nakládání s materiálem

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost a odpověď

     1. – kolik bylo od počátku roku 2020, tedy od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 provedeno Vaším oddělením DZ (stačí mi počet kusů)

     2. – má Vaše oddělení odpadového hospodáře (ANO/NE)

     3. – kdo u Vás rozhoduje o vyloučení nebezpečných vlastností u náustku. 

     4. – jak skladujete použité náustky, pokud se k Vám dostanou

     5. – máte pro tyto případy vypracovanou směrnici (ANO/NE)

     6. – při negativní odpovědi na otázku č. 5 uveďte proč tomu tak není

     7. – pokud příště odmítnu DZ z důvodu specifického způsobu provedení zkoušky a chci na „krev“ musí mi policista vyhovět 

K bodu č. 1 uvádíme, že v období od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 bylo dopravním inspektorátem Opava provedeno 12.532 dechových zkoušek.

K bodu č. 2 uvádíme, že dopravní inspektorát Opava nemá svého vlastního „odpadového hospodáře“. Úkoly v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství v podmínkách krajského ředitelství plní jednak vedoucí ekolog a jednak ekologové s působností pro areály krajského ředitelství. Vyplývá to z rozkazu ředitele krajského ředitelství č. 3/2015, kterým se zajišťuje plnění úkolů v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství v podmínkách Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, který byl vydán v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 51/1998 Sb., kterým se zajišťuje plnění úkolů v oblasti ochrany životního prostředí, vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pro všechny areály krajského ředitelství dislokované na území územního odboru Opava (včetně dopravního inspektorátu Opava) se tak jedná o jednoho společného ekologa, jenž plní úkoly dle výše uvedeného.

K bodu č. 3 uvádíme, že o vyloučení nebezpečných vlastností u náustků analyzátoru alkoholu v dechu se nerozhoduje.

K bodu č. 4 uvádíme informaci, že použité náustky jsou shromažďovány v nepropustných, nerozbitných, umělohmotných nádobách. Jakmile se nádoby naplní, jsou předány příslušnému ekologovi s působností pro areály krajského ředitelství, který zajistí jejich nashromáždění do speciálních kontejnerů a jejich předání oprávněné odborné právnické osobě, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.

K bodům č. 5 a 6 uvádíme, že problematiku odpadového hospodářství v podmínkách krajského ředitelství řeší již v bodě č. 2 zmíněný rozkaz ředitele krajského ředitelství č. 3/2015, kterým se zajišťuje plnění úkolů v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství v podmínkách Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

K bodu č. 7 uvádíme, že Váš požadavek formulujete obecně k dechové zkoušce, jež má potenciálně teprve nastat, navíc zmiňujete „specifický způsob provedení zkoušky“. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít zároveň k dispozici. Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Režim InfZ dále nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Naopak v § 2 odst. 4 InfZ je uvedeno, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinnost poskytovat informace tak vlastně směřuje pouze do minulosti, tj. vůči skutečnostem, které již nastaly a trvají, přičemž Váš dotaz je naopak směřován do budoucna. V kontextu výše uvedeného se Váš požadavek pod tímto bodem zcela jistě zakládá právě na budoucí informaci, konkrétně směřuje k vytvoření analýzy k budoucímu odmítnutí dechové zkoušky z důvodu specifického způsobu provedení. Povinný subjekt tímto shrnuje, že Vám není možno objektivně vyhovět poskytnutím informací pod tímto bodem, neboť nelze předjímat veškeré okolnosti, které mohou během tohoto úkonu nastat.

vytisknout  e-mailem