Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 15.6.2020

Žadatel: ze Semil
Ze dne: 15. 06. 2020

Žádost:
Otázka: "1.1- Pod jakými spisovými značkami, jsou u Policie ČR, Obvodního oddělení Jíčín, vedoucími pracovníky, registrovány-označením  ,,ČJ“ přijatá podání, jako podezření o páchání trestné činnosti- neoprávněné nakládání strana 4, pátek, 12. června 2020 s osobními údaji- soudního exekutora XY, Exekutorský úřad Jičín,"
"1.2- Pod jakými spisovými značkami, jsou u Policie ČR, Obvodního oddělení Jíčín, vedoucími pracovníky, registrovány-označením ,,ČJ“ přijatá podání, jako podezření o páchání trestné činnosti- neoprávněné nakládání s osobními údaji- soudního exekutora XY, Exekutorský úřad Jičín."
Odpověď: na otázku 1.1 a 1.2 odpovídáme společně. Pod spisovou značkou evidujeme KRPH-XX/ČJ-2020-050411.

Otázka: "1.3 - Zda měl příslušník Policie ČR k dispozici a prověření, spis pod čj. 023EX00385/04, soudního exekutora XY, Exekuční úřad Jičín, k prověření aby se mohl, vedoucí OO Jičín, mohl vyjádřit ke státnímu orgánu UOOU Ph (KRPH-XX-1/ČJ-2020-050411.) ve věci trestní oznámení, a proto byla postoupena Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Královehradeckého kraje, Obvodnímu oddělení Jičín, Balbínova 23, 506 12 Jičín, ID DS: urnai6d. Přípisem ze dne 11. února 2020 však tento orgán činný v trestním řízení Úřadu věc vrátil zpět s tím, že podezření z trestné činnosti není z obsahu Vašeho podnětu odůvodněno."
Odpověď: ne.

Otázka: "1.4 - Zda příslušník Policie ČR, Policie ČR, KŘP KHK Obvodního oddělení Jičín, Balbínova 23,506 12 Jíčín, epodatelna.policie@pcr.cz , npor. Ing. XX, v elektronickém nebo v jiném kontaktu s podezřelou osobou, ve věci neoprávněného nakládání s osobními údaji, soudním exekutorem XY, Exekutorský úřad Jičín – vedené pod čj. KRPH-XX-1/ČJ-2020-050411."
Odpověď: není.

Otázka: "1.5- Zda příslušník Policie ČR, KŘP KHK ,Obvodního oddělení Jičín, Balbínova 23,506 12 Jíčín, epodatelna.policie@pcr.cz , plnil vedoucí, řádně svoji zákonnou povinnost, podle zákona č. 141/1961 Sb. Trestního řádu, zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, neporušením zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR při prověřování podání- státního orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů – neoprávněné nakládání s osobními údaji- a to nadržováním pachateli trestné činnosti- vedené pod čj. KRPL-XX-1/ČJ-2020-050411."
Odpověď: ano.

Otázka: "1.6- Z kterých podkladů – zákonných podkladů – poskytnutím kopie žadateli, příslušník Policie ČR, KŘP KHK ,Obvodního oddělení Jičín, Balbínova 23,506 12 Jíčín, epodatelna.policie@pcr.cz , jako vedoucí, že podezření z trestné činnosti z obsahu tohoto podmětu, předaného státním orgánem, Úřadem na ochranu osobních údajů, není odůvodněno.ve věci nezákonné činnosti - soudního exekutora, Exekuční úřad Jičín."
Odpověď: Z podnětu XY a předání věci Úřadu na ochranu osobních údajů.

Otázka: "1.7- Zda bylo, ze strany , jako vedoucí, příslušník Policie ČR, KŘP KHK ,Obvodního oddělení Jičín, Balbínova 23,506 12 Jíčín, epodatelna.policie@pcr.cz, plněny, všechny zákonné povinnosti, při objasňování oznámené trestné činnosti, občany- nebo i státními orgány a to"
Odpověď: ano.

Otázka: "1.8- Zda byl postup, příslušníka Policie ČR, PČR KŘP LK KHK , Obvodního oddělení
Jičín, vedoucího v souladu se zákonem č.141/1961Sb. Trestního řádu, při prověřování – neoprávněného nakládání s osobními údaji"
Odpověď: ano.

Otázka: "1.9- Zda bylo u Policie ČR, KŘP KHK ,Obvodního oddělení Jičín, Balbínova 23,506 12 Jíčín, epodatelna.policie@pcr.cz, prověřována oznámená trestná činnost , úředních osob činných u Exekutorského úřadu Jíčín, jako je používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydané v r. 2003 u Okresního soudu v Semilech, úřední osobou soudní JUDr. XX v souladu s trestním řádem č. 141/1961Sb. Trestního řádu."
Odpověď: nebyla.

Otázka: "1.10- Od kdy sdělení, pokynu, s poskytnutím- kopie , těchto listin, nebo zákonného ustanovení, nebili, příslušníci Policie ČR Obvodního oddělení Jíčín, oprávněni a povinni prověřovat, nezákonnou činnost, soudního exekutora, Mgr. XY, exekutorský úřad, pro podvody, padělání a pozměňování veřejné listiny, od 11.6.2004, bez zákonného oprávnění, použitých ke krádeži, vydírání ve zločinném spolčení v kde tuto nezákonnou skutečnost, prokazuje spis"
Odpověď: Obvodní oddělení Policie České republiky v Jičíně neeviduje nezákonnou činnost soudního exekutora Mgr. XY pro podvody, padělání a pozměnění veřejné listiny použitých ke krádeži, vydírání ve zločinném spolčení.

Otázka: "1.11- Zda bylo, ze strany Příslušníků Policie ČR, OO Jičín a vedoucím, pracovníkem
zaznamenáno- nebo zjištěno, že k exekuční činnosti od 11.6.2004, soudní exekutor, Mgr. XY, v řízení čj. EX385/04 zahájené, proti občanovi XY, potřeboval ve znění zákona k 11.6.2004, vykonatelný titul, usnesení Okresního soudu v Semilech Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2003, opatřený doložkou, právní moci a vykonatelnosti."
Otázka: "1.13- Zda byli, Příslušníci policie ČR a vedoucí, pracovníci OO JC, seznámení s právními účinky a listinným důkazem, podle Ústavy ČR, zákona č. 120/2001Sb. EŘ, zákona 99/1964Sb. o.s.ř. , při porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, prokazující trestnou činnost, podle zákona č. 140/1961Sb. tr. zákona a zákona 40/2009Sb. Tr. zákona, soudního exekutora Mgr. XY, od 11.6.2004 a to usnesením Okresního soudu v Semilech, Nc 1423/2004-10 které nebylo ke dni 11.6.2004, pro činnost soudního exekutora vykonatelné – nenabylo právní moci a vykonatelnosti ( kde tuto skutečnost, by ke dni 11.6.2004, musela tato listina, ze zákona 99/1964Sb. o.s.ř. prokazovat, otiskem úředního razítka, státního orgánu OS SM, právní moci a vykonatelnosti."
Otázka: "1.14- Zda byli, příslušníci policie ČR a vedoucí, pracovníci OO JC, seznámení s právními účinky a listinným důkazem, usnesením Okresního soudu v Semilech, pod čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004 a jeho právní moci a strana 7 , pátek, 12. června 2020 vykonatelnosti v r. 2004 podle Ústavy ČR, zákona č. 120/2001Sb. EŘ, zákona 99/1964Sb. o.s.ř. , při porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod Kde listinný důkaz, prokazuje- že soudní exekutor, věděl ze zákona, že k této činnosti, nemá zákonné oprávnění od 11.6.2004 Viz-důkaz ze spisu 0213EX 00385/04 č-l-2, že k této činnosti-exekuční činnosti měl zákonné oprávnění- vykonatelný titul až. od 12.1.2006. – kde právní moc nastala 27.9.2005 a ne 11.6.2004, jak podvodně šířil na základě, pomluv , soudní exekutor."
Odpověď: na otázky 1.11, 1.13 a 1.14 odpovídáme společně. Odpověď zní, že nebylo prověřováno.
Otázka: "1.12- Zda nebylo příslušníky, Policie ČR, Obvodního oddělení Jičín, a to i vedoucími pracovníky, neplněním zákonných povinnosti, bráněno v prověřování oznámené, trestné činnosti, soudního exekutora, Mgr. XY, při porušování, zákona č. 120/2001Sb. Exekučního řádu, kde tento zákon, neumožňuje soudnímu exekutorovi, porušovat zákony České republiky k páchání, trestné činnosti a to i , podvodu, šíření pomluv-při zneužití moci úřední- že od 11.6.2004, byl oprávněn ze zákona , k exekuční činnosti, proti osobě XY, když věděl z úřední povinnosti, že k této činnosti, jako soudní exekutor Mgr. XY, nemá zákonné oprávnění, vykonatelný titul usnesení OS SM Nc 1423/20094-10 ze dne 11.6.2004, opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti."
Odpověď: nebylo.
 

vytisknout  e-mailem