Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Režim na státních hranicích

KARLOVARSKÝ KRAJ – AKTUALIZACE: Od 11. května bude otevření i hraniční přechod Otevřen hraniční přechod Kraslice – Klingenthal. 

Aktualizace k 7. 5. 2020

Od 11. května 2020 dochází v Karlovarském kraji k rozšíření míst, kde lze překročit vnitřní hranice České republiky s Německem. Jedná se o hraniční přechod Kraslice – Klingenthal, který bude otevřen v době od 5:00 hodin do 23:00 hodin. Ve stejné době lze využít k překročení státní hranice i hraniční přechod Boží Dar – Oberwiesenthal

V režimu 24 hodin denně mohou řidiči využívat hraniční přechody Pomezí nad Ohří – Schirnding a Vojtanov – Schönberg. 

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra - https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx      

mjr. Bc. Kateřina Krejčí 


Aktualizace k 13. 4. 2020

Informace o změně režimu na státních hranicích, které začínají platit od 14. dubna 2020 od 0:00 hodin naleznete zde - https://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-kvk-zpravodajstvi-zmeny-rezimu-na-hranicich.aspx  

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

Aktualizace k 30. 3. 2020

Za účelem zvýšení plynulosti silničního provozu došlo na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří (CZE) – Schirnding (DEU) k rozšíření jízdních pruhů směrem do SRN a rozdělení jízdních pruhů zvlášť pro osobní automobily a nákladní vozidla. Apelujeme zvláště na řidiče nákladních automobilů, aby v daném úseku dodržovali dopravní značení a omezení rychlosti. Policisté se setkávají s tím, že právě řidiči nákladních automobilů na snížení rychlosti jízdy zpravidla nereagují a poté náhle zpomalují těsně před odbočením na objízdnou komunikaci. Dále žádáme řidiče nákladních automobilů, aby k jízdě využívali pouze jízdní pruh jim určený, a to pravý jízdní pruh i když není vyznačen vodorovným dopravním značením. Řidiči nákladních vozidel by si měli uvědomit, že přijaté opatření urychluje průjezd právě jejich vozidel přes hraniční přechod,  a proto bychom předpokládali, že právě oni budou dopravní omezení dodržovat nejdůsledněji.

I přes vyhlášený nouzový stav a plnění úkolů s ním souvisejících, dohlížejí dopravní policisté v Karlovarském kraji na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Nyní však zaznamenali, že někteří řidiči využívají prázdnější silnice k porušování předpisů, zejména k překračování rychlosti, proto se právě na dodržování rychlosti jízdy zaměří ve větším rozsahu.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí
 

Aktualizace k 19. 3. 2020
 
Na hraničním přechodě v Aši policisté zaznamenali, že někteří řidiči nákladních automobilů přijíždí k blízkosti hraničního přechodu a zkouší, zda je v tomto místě možné překročit státní hranice. To však na tomto hraničním přechodu není možné. Kamiony se zde poté musí otáčet a dochází ke komplikaci v dopravě. 
 
Apelujeme na řidiče nákladních automobilů, aby používali k překročení vnitřní hranice České republiky s Německem pouze hraniční přechody k tomu určené. Jedná se o hraniční přechod Pomezí nad Ohří (CZE) – Shirnding (DEU) a dále také hraničních přechody Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU) a Boží Dar (CZE) - Oberwiesenthal (DEU) při dodržení dopravních omezení. Například ve směru na Boží Dar platí na silnici I/25 u Jáchymova zákaz vjezdu vozidel nad 10t.
 
mjr. Bc. Kateřina Krejčí
 

Aktualizace k 16. 3. 2020

Dnes v ranních hodinách se na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří (CZE) – Shirnding (DEU) komplikovala doprava. V místě kontrol se tvořily kolony a z těchto důvodů bylo rozšířeno kontrolní stanoviště pro osobní automobily. Jednoznačným cílem je v následujících dnech zvýšit plynulost silničního provozu v místě kontrol na společných hranicích s Německem. V rámci zvýšení plynulosti provozu byla v tomto úseku přijata taková opatření, která stav pozemní komunikace dovoluje.

Připomínáme, že v Karlovarském kraji došlo k rozšíření míst, kde lze překročit vnitřní hranice České republiky s Německem. Nyní lze překročit hranice na hraničních přechodech Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU) a nově také Boží Dar (CZE) - Oberwiesenthal (DEU). Ty jsou určeny především pro pendlery a budou otevřeny v době od 5:00 do 23:00 hodin. Tyto dva hraniční přechody jsou při dodržení dopravních omezení určeny i pro nákladní silniční dopravu.

nprap. Jakub Kopřiva
 

Aktualizace k 16. 3. 2020

V Karlovarském kraji dochází k rozšíření míst, kde lze překročit vnitřní hranice České republiky s Německem. Jedná se o hraniční přechod Boží Dar (CZE) - Oberwiesenthal (DEU). Ten  je určen především pro pendlery a bude otevřen v době od 5:00 do 23:00 hodin.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí
 

Ve čtvrtek dne 12. března 2020 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Tento stav přináší krizová opatření, na kterých se Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje bude podílet společně se všemi složkami státu.

Vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 rozhodla o dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky s Německem a Rakouskem, s účinností od 14. března  00:00 hodin. Karlovarský kraj disponuje celkem 13 silničními hraničními přechody, a to:

Potůčky (CZE) – Johanngeorgenstadt (DEU);
Boží Dar (CZE) – Oberwiesenthal (DEU);
Kraslice, Hraničná (CZE) – Klingenthal (DEU);
turistická stezka Bublava (CZE) – Aschberg/Klingenthal (DEU);
Aš (CZE) – Selb (DEU);
Doubrava (CZE) – Bad Elster (DEU);
Hranice (CZE) – Bad Elster (DEU);
Hranice (CZE) – Ebmath (DEU);
Luby (CZE) – Wernitgrün (DEU);
Pomezí nad Ohří (CZE) – Shirnding (DEU);
Svatý Kříž (CZE) – Waldsassen (DEU);
Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU);
Plesná (CZE) – Bad Brambach (DEU).

Po celou dobu až do odvolání budou na všech těchto hraničních přechodech policejní hlídky, aby zamezily nedovolenému překročení státní hranice. Výjimku tvoří pouze hraniční přechod Pomezí nad Ohří (CZE) – Shirnding (DEU), který je určen k překročení hranice bez časového omezení a hraniční přechod Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU), jenž je určen především pro pendlery, a bude otevřen v době od 5:00 do 23:00 hodin.

Těchto dvou hraničních přechodů v Karlovarském kraji mohou využít k překročení hranice pouze cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR. Dále občané ČR s prokázaným povoleným pobytem v rizikové oblasti, diplomatičtí pracovníci, administrativní pracovníci, konzulární úředníci a techničtí pracovníci, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů, u mezinárodní nákladní dopravy řidiči nákladních vozidel, řidiči autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistři, lodní kapitáni a členi posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace, členi mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členi konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníci mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků, příslušníci záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice, občané Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice, experti v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc, členové Evropského parlamentu.

Zákaz vstupu platí pro všechny občany České republiky a cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky. Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

Policisté budou na hraničních přechodech vybaveni ochrannými pomůckami (bílý celotělový ochranný oblek, respirátor, rukavice, návleky na boty a ochranné brýle) sloužící k ochraně před případným šířením nákazy onemocnění COVID-19. Policisté nad rámec opatření kontrol na hraničních přechodech se budou mimo jiné věnovat i spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) při karanténních opatřeních. Lidem, kteří nebudou pravidla izolace dodržovat, hrozí správní pokuta až tři miliony korun.

Ujišťujeme veřejnost, že policisté jsou připraveni plnit všechny úkoly, jenž během nouzového stavu vzniknou. Důležitým úkolem je minimalizovat dopady šíření epidemie COVID – 19 a chránit tak zdraví všech obyvatel v České republice. Žádáme však veřejnost o zodpovědné chování a ohleduplný přístup, který výrazně přispěje ke zvládnutí situace, jenž bude v následujících dnech trvat.

por. Bc. Zuzana Týřová
13. 3. 2020

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem