Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněnost dosáhla téměř šedesáti procent

JIHLAVSKO: Vývoj kriminality v loňském roce 

V roce 2019 došlo na Jihlavsku k celkem 1 583 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 57,86 % (tj. 916 trestných činů), a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 111 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Pro porovnání, v roce 2018 došlo k celkem 1 488 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 57,1 %.

V loňském roce se v porovnání s rokem předcházejícím zvýšil počet spáchaných trestných činů, a to o 95 skutků, policistům se podařilo zvýšit objasněnost.

V roce 2017 došlo k celkem 1 466 trestným činům, o rok dříve to bylo 1 724 trestných činů, v roce 2015 došlo k 1 910 skutkům a v roce 2014 k 2 182 trestným činům, tehdy s objasněností 54,31 %.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 192 trestných činů, z nichž se jim podařilo 57,6 % objasnit (v roce 2018 došlo k 1 101 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 55,7 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 99 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 51,5 % (v roce 2018 bylo spácháno 128 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 56,3 % případů). Na Telčsku prověřovali policisté 143 trestných činů, z nichž je objasněno 56,6 % (v roce 2018 došlo k 118 trestným činům, z nichž bylo objasněno 61 %). Na Třešťsku došlo vloni k 149 trestným činům, objasnit se jich policistům podařilo 65,8 % (v roce 2018 bylo spácháno 141 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 65,3 % případů).

Násilná trestná činnost - V loňském roce došlo na Jihlavsku k 215 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 79,1 % případů (v roce 2018 došlo k 173 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 75,7 %). V meziročním porovnání tak násilná trestná činnost vzrostla, a to o 42 spáchaných trestných činů.

Snížil se počet loupeží, naopak se zvýšil počet případů ublížení na zdraví, nebezpečného pronásledování a vyhrožování. Nejčastějším násilným činem bylo v loňském roce úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo 123, což je o 21 skutků více než o rok dříve, kdy jich bylo 102. Objasnit se policistům podařilo přes 80 procent případů. V meziročním porovnání se snížil počet loupeží, a to z dvanácti spáchaných v roce 2018 na osm, ke kterým došlo vloni. U pěti z nich už kriminalisté dopadli pachatele, na objasnění zbývajících intenzivně dále pracují. Častěji páchaným činem je v této oblasti nebezpečné vyhrožování (24 skutků), což je o deset více než ve stejném období o rok dříve. Stoupl také počet případů nebezpečného pronásledování ze dvou na osm a týrání osoby žijící ve společném obydlí, kterých bylo vloni čtrnáct a o rok dříve tři. Mezi násilnými činy bylo vloni také třináct vydírání, čtyři případy násilí proti úřední osobě a patnáct porušování domovní svobody.

Mravnostní trestná činnost - Ve dvaatřiceti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich je v současné době objasněno 65,6 % (v roce 2018 došlo k jednadvaceti mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 66,7 % z nich).

Majetková trestná činnost - V loňském roce došlo na Jihlavsku k 676 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 37,4 % (v roce 2018 bylo spácháno 588 majetkových trestných činů s objasněností 32,8 %, v roce 2017 jich bylo spácháno 584, o rok dříve to bylo 786 majetkových trestných činů, v roce 2015 došlo k 874 a v roce 2014 dokonce k 1 140 činům).

U majetkové trestné činnosti se počet spáchaných trestných činů v porovnání s předcházejícím rokem zvýšil, a to o 88 skutků, policistům se ale podařilo zvýšit objasněnost. V 127 případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2018 jich bylo 111), v 367 o krádeže prosté (rok 2018 - 304 trestných činů) a 182 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2018 jich bylo 173).

Do kategorie krádeží vloupáním patří vloupání do rodinných domů, kterých bylo vloni třináct, což je o patnáct méně než o rok dříve. Stejný počet byl vloupání do bytů, u kterých se počet v porovnání s předchozím rokem o jeden případ zvýšil. Naopak se snížil počet vloupání do rekreačních chat, a to z dvanácti případů spáchaných v roce 2018 na sedm, ke kterým došlo vloni. Zvýšil se počet vloupání do obchodů, kterých bylo vloni devět (v roce 2018 došlo k sedmi případům). Došlo také k pěti vloupáním do restaurací, osmi kiosků a dále třem krádežím ve školských zařízeních, z nichž policisté již dva případy objasnili. U krádeží vloupáním došlo vloni v porovnání s rokem 2018 ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů o šestnáct skutků. Také u kategorie krádeží prostých došlo v porovnání s rokem 2018 ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů, a to o 63 skutků. Z 367 případů se policistům podařilo objasnit přes 50 procent z nich. V této oblasti byly nejčastěji páchanými trestnými činy krádeže v jiných objektech, kterých bylo 164. V čtyřiapadesáti případech odcizili pachatelé různé věci z vozidel, což je o třiadvacet více než v roce 2018, objasnit se policistům podařilo přibližně čtvrtinu případů. Ke zvýšení počtu trestných činů došlo také u krádeží jízdních kol z devíti vloni na 20. Krádeží v bytech bylo vloni jedenáct (což je o tři více než v roce předcházejícím). Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u kapesních krádeží, kterých evidují policisté 42 a přes 30 procent jich objasnili (v roce 2018 to bylo 46 případů). Krádeží pohonných hmot bylo vloni jedenáct, což je o třináct méně než o rok dříve. Krádeží vozidel bylo vloni devět (v roce 2018 to bylo patnáct případů), objasnit se policistům podařilo pět případů. Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci, kterých bylo vloni 87 (v roce 2018 jich bylo 89) a dále např. podvody (63 trestných činů), zpronevěry (11 trestných činů) a zatajení věci (21 trestných činů).

Hospodářská trestná činnost - V loňském roce došlo k 190 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 53,2 % případů. (V roce 2018 došlo ke 221 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 61 %).   

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin spáchaný v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (47 případů), což je o tři skutky více než ve stejném období o rok dříve. Úvěrových podvodů bylo vloni 25, což je o šest méně než o rok dříve. Ke značnému snížení počtu došlo u podvodů, těch bylo vloni 24 (v roce 2018 jich bylo 50). Dále jsou v této kategorii časté trestné činy zkrácení daně (17 případů), zpronevěr řešili policisté vloni deset a stejný počet byl také trestných činů v oblasti ochrany měny (v roce 2018 jich bylo šest).

Ostatní trestná činnost - Ze zbývajících 470 trestných činů se policistům podařilo objasnit 78,94 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 75 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí (v roce 2018 jich bylo 96), 61 přečinů zanedbání povinné výživy (v roce 2018 jich bylo 50) a 83 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, těch bylo o sedm více než v roce 2018. V 42 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou (v roce 2018 jich bylo 48). Zvýšil se meziročně počet případů výtržnictví, a to z 26 v roce 2018 na 35 vloni. Vzrostl také počet případů ohrožování výchovy dítěte na jedenáct, což je o osm více než rok předtím. Snížil se počet trestných činů sprejerství, kterých bylo vloni 75 (v roce 2018 jich bylo 94) s téměř padesátiprocentní objasněností.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 50 trestných činů, což je stejný počet jako v předcházejícím roce. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie. Odhalování drogové trestné činnosti patří k prioritám jihlavských kriminalistů a v jejím objasňování jsou dlouhodobě velmi úspěšní.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. února 2020

vytisknout  e-mailem