Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 9.12.2019

Žadatel: z Olešnice v Orlických horách
Ze dne: 9. 12. 2019


Dotaz:  
otázky k šetření podaných oznámení policií (časové intervaly)


Odpověď na žádost:
Rozhodnutím ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje č. j. KRPH-XX-7/ČJ-2019-050710 ze dne 2. 9. 2019 potvrzeného rozhodnutím Ministerstva vnitra č.j. 122800-2/KM-2019 byly odmítnuty Vaše opakované žádosti týkající se šetření podezření z přestupku č.j. KRPH-XX/PŘ-2015-050710 a opětovně pod č.j. KRPH-XX/PŘ-2019-050710. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že Vaše žádosti nahrazují přezkumné či stížnostní prostředky, odvolací rozhodnutí nadto zmiňuje i zneužití práva na informace z Vaší strany. Vaše žádost z 9. 12. 2019 je žádostí tohoto druhu a při vyřízení této žádosti se odkazujeme na výše uvedená rozhodnutí včetně jejich odůvodnění. 

Máte-li zájem, můžete se dostavit na OOP Dobruška k prostudování předmětného spisu a k pořízení kopie veškerého spisového materiálu. Máte-li pochybnosti o správnosti postupu orgánu Policie ČR v dané přestupkové věci, můžete postupem podle § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, upozornit na nedostatky v činnosti příslušného policejního útvaru. 
 

vytisknout  e-mailem