Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP KHK – OPŽP - ZATEPLENÍ OBJEKTU OOP HOŘICE, NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD ČP. 158 A 392“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009242

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 01/2020 – 2/2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 3 621 501 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 2 348 010 Kč
       - Z toho 35% EU        821 803,50 Kč 
                    45% NZÚ   1 056 604,50 Kč 
                    20% SR             469 602 Kč 
Nezpůsobilé výdaje projektu: 1 273 491 Kč

Popis projektu:
je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy a snížit emise škodlivých látek. V rámci projektu dojde k celkovému zateplení obvodového pláště, výměně otvorových výplní, zateplení vnitřní stěny, stropu a střechy a k rekonstrukci vnitřního osvětlení.

Hlavní cíl:
Cílem projektu je především omezení negativního vlivu na životní prostředí snížením spotřeby energie objektu vynaložené zejména na vytápění a tím snížení emisí škodlivých látek. Dalším důvodem realizace projektu je ekonomické hledisko, tedy snížení nákladů na vytápění budovy, a to i s ohledem na dobu návratnosti investice vložené do realizovaných opatření s cílem úspory energie. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 50,05 % současného stavu, což představuje 97,02 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů CO2 o 31,532 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem