Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zodolnění stanice Policie ČR - OOP Úpice“

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpgProjekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu 
 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008668
Předpokládaný termín realizace: 2020 
Celkový schválený rozpočet projektu: 1 453 751 Kč
Z toho 95% spolufinancování EU: 537 556,74 Kč
Z toho 5% vlastní zdroje + nezpůsobilé výdaje: 916 194,26 Kč

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění akceschopnosti složek KŘP Khk (součást PČR - jedné ze složek IZS) k řešení rizik a katastrof i v podmínkách mimořádných událostí způsobených klimatickými změnami či haváriemi nebezpečných látek v exponovaném území. Zajištěním energetické soběstačnosti služebny bude zajištěna její kontinuální připravenost k nasazení a podmínky pro samotné fungování a rychlý výjezd jednotek OOP Úpice během mimořádných událostí k ochraně zdraví a majetku a zajištění bezpečnosti obyvatel.

 Hlavní cíl:
Cílem projektu je zodolnění OOP Úpice pořízením záložního zdroje elektrické energie, které umožní kontinuální připravenost k zásahu zdejších složek policie i v případě výpadku el. energie vlivem mimořádné události (např. výpadek elektrického vedení v důsledku větrné smrště) a umožní efektivní nasazení sil a prostředků při řešení a řízení rizik v exponovaném území.  

S umístěním záložního zdroje souvisí i nezbytné stavební úpravy. Účelem stavby je úprava části garáže na technickou místnost, kde bude náhradní zdroj umístěn.
 

vytisknout  e-mailem