Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 4. 2. 2019

Žadatel: z Olešnice v Orlických horách
Ze dne: 4.2.2019

1a. Žádám poskytnutí informace, v jakém právním předpisu je uveden a definován pojem drobné zranění, který uvedl pprap. XY (a podepsal npor. XY) v č. j. XX.
1b. Jaké konkrétní drobné zranění, způsobil podezřelý XY RNDr. XY dne 12. 2. 2015 kolem 17:00, jak uvedl pprap. XY (a podepsal XY) v č. j. XX.
2a. Podle Příloha 2. a Příloha 3. (kopie dokumentů ze spisu, který byl 13. 3. 2015 doručen Městskému úřadu Dobruška, přestože jej Policie ČR měla poskytnout Hasičskému záchrannému sboru) diagnostikovali, nezávisle na sobě, dva lékaři (MUDr. XY a MUDr. XY) lehkou komoci mozkovou, která nejde nijak ošetřit. Žádám, proto o poskytnutí informace jaké konkrétní drobné zranění XY si vyžádalo lékařské ošetření, jak uvedl pprap. XY (a podepsal npor. XY) v č. j. XX. 
2b. Podle Příloha 2. a Příloha 3. (kopie dokumentů ze spisu, který byl 13. 3. 2015 doručen Městskému úřadu Dobruška, přestože jej Policie ČR měla poskytnout Hasičskému záchrannému sboru) diagnostikovali, nezávisle na sobě, dva lékaři (MUDr. XY a MUDr. XY) lehkou komoci mozkovou, která nejde nijak ošetřit. Žádám, proto o poskytnutí informace, který konkrétní lékař (jméno a příjmení) ošetřil drobné zranění RNDr. XY, které mu způsobil podezřelý, jak uvedl pprap. XY (a podepsal npor. XY) v č. j. XY.
3. Byla ve věci podezření spáchání přestupku, kterého se dopustil XY tím, že způsobil XY tzv. drobné zranění, vedena XY jako svědkyně, jak, jak uvedl pprap. XY (a podepsal npor. XY) v č. j. XX.
4a. Byla ve věci podezření spáchání přestupku, kterého se dopustil XY tím, že způsobil XY tzv. drobné zranění, vedena XY jako osoba podávající vysvětlení, jak vyplývá z č. j. XY.
4b. Poučil pprap. XY dne 6. 3. 2015 XY o případných následcích úmyslného uvedení nepravdy?
4b. Kde, v č. j. XX, je uvedeno, že pprap. XY dne 6. 3. 2015 poučil XY o případných následcích úmyslného uvedení nepravdy
5a. Je na snímku, který pořídil dne 4. 5. 2017 v 1513 hod. pprap. XY z okna pokoje, kde se XY 12. 2. 2015 převlékala (viz Příloha 5.), zachycena taková část dveří do budovy OÚ (viz č. j. XX), aby v nich mohla XY vidět podezřelého XY spolu s dvěma dětmi? 
5b. Z dříve mi, Obvodním oddělení Police ČR Dobruška, poskytnutých informací podle zákona č 106/1999 Sb. vyplývá, že pprap. XY neví, co jsou to dveře. Žádám proto o poskytnutí informace, jakého nejvyššího vzdělání pprap. XY dosáhl.

Odpověď na žádost:
Odpověď na bod 1a: není - v ustanovení § 49 zák. č. 200/1990 Sb. je uveden pojem "drobné
ublížení na zdraví" (jedná se o ustanovení zákona o přestupcích platného do 30. 6. 2017)
Odpověď na bod 1b: lehkou komoci mozkovou (uvedené v lékařské zprávě)
Odpověď na bod 2a: uváděný následek pádu vzad
Odpověď na bod 2b: MUDr. XY a MUDr. XY
Odpověď na bod 3: ne
Odpověď na bod 4a: ano
Odpověď na bod 4b (uvedená jako první v pořadí ze dvou otázek označených jako 4b): ne
Odpověď na bod 4b (uvedená jako druhá v pořadí ze dvou otázek označených jako 4b): s ohledem na odpověď na předchozí otázku nepřichází v úvahu
Odpověď na bod 5a: ano
Odpověď na bod 5b: střední s maturitní zkouškou.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
 

vytisknout  e-mailem