Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Na Třebíčsku je nejvyšší objasněnost v kraji

TŘEBÍČSKO: Policistům se opět podařilo objasnit přes šedesát procent trestných činů 

Velmi dobrých výsledků dosáhli v loňském roce policisté třebíčského územního odboru. V meziročním porovnání klesl počet trestných činů a objasnit se jim podařilo přes šedesát procent případů. V porovnání s ostatními územními odbory v Kraji Vysočina jsou třebíčští policisté na pomyslném žebříčku, co se týče objasněnosti spáchaných trestných činů, na prvním místě, stejně jako vloni.

V roce 2018 došlo na Třebíčsku celkem k 1 074 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 63,4 % (tj. 681 skutků) a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 99 trestných činů spáchaných v předchozích letech. O rok dříve došlo k celkem 1 098 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 63,93 %, v roce 2016 to bylo 1 194 trestných činů s objasněností 64,15 %, v roce 2015 bylo spácháno 1 437 trestným činům a o rok dříve řešili policisté 1 541 trestných činů.

V loňském roce došlo v porovnání s rokem předcházejícím ke snížení počtu spáchaných trestných činů, kterých bylo v meziročním porovnání o 24 méně. Dále třebíčští policisté navázali na vynikající výsledek objasněnosti a stejně jako v předchozích letech se přiblížili pětašedesáti procentům. Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u hospodářské trestné činnosti, kterých bylo vloni v porovnání s rokem předcházejícím o 37 méně. Naopak se zvýšil počet mravnostních a majetkových trestných činů.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč a policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 599 trestných činů, z nichž se podařilo 59,6 % objasnit (v roce 2017 došlo k 634 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 64,67 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 128 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 62,5 % (v roce 2017 bylo spácháno 119 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 58,82 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 83 trestných činů, z nichž je objasněno 84,3 % (v roce 2017 došlo k 71 trestným činům, z nichž bylo objasněno 64,79 %). Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni k 134 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 69,4 % (v roce 2017 bylo spácháno 146 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 69,86 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce k 130 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 62,3 % (v roce 2016 došlo k 128 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 57,81 % případů).      

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 126 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 72,2 %. (V roce 2017 došlo také k 126 násilným trestným činům, objasnit se z nich podařilo 76,19 % případů.

Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo k úmyslným ublížením na zdraví, kterých policisté řešili 39, což je ale o čtrnáct méně než v roce předcházejícím. Objasnit se policistům podařilo téměř osmdesát procent těchto případů. Dále policisté prověřovali 28 případů nebezpečného vyhrožování, z nichž je do současné doby objasněno 24 skutků. K výraznějšímu snížení počtu případů došlo u nebezpečného pronásledování, kde z jedenácti případů v roce 2017 klesl počet na čtyři spáchané vloni, tři z nich se policistům podařilo objasnit. Naopak se zvýšil počet vydírání, kterých bylo vloni osm, což je o pět více než v roce 2017. Případů porušování domovní svobody řešili policisté šestnáct.

Loupeže byly vloni spáchány čtyři (v roce 2017 byly tři a v roce 2016 jich bylo sedm). Případů týrání osoby žijící ve společném obydlí bylo vloni osm a týrání svěřené osoby šest.

Mravnostní trestná činnost

V 47 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 68 %. (V roce 2017 došlo k 18 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 77,78 % z nich).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 322 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku policistům podařilo 34,7 %. (V roce 2017 bylo spácháno 295 majetkových trestných činů s objasněností 35,93 %, v roce 2016 bylo spácháno 372 majetkových trestných činů, z nichž policisté objasnili 32,26 %).

Vloni došlo k mírnému zvýšení počtu spáchaných majetkových trestných činů, a to o 27 skutků. Při dlouhodobém porovnání je ale toto číslo stále nízké. Snižování počtu trestných činů je v oblasti majetkové trestné činnosti dlouhodobé, v roce 2015 bylo spácháno 503 majetkových trestných činů a v roce 2014 jich bylo 661.

V devětasedmdesáti případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2017 jich bylo 67), ve 125 o krádeže prosté (o rok dříve jich bylo 115) a 118 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2017 jich bylo 113).

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů, kterých bylo vloni sedmnáct, v roce 2017 bylo vloupání do rodinných domů o jednu méně. Častější byla vloni také vloupání do rekreačních chat (šest případů), počet spáchaných činů se v porovnání s rokem předcházejícím snížil, a to o čtyři případy. Ke snížení počtu trestných činů došlo u vloupání do bytů (ze sedmi případů na čtyři). Vloupání do obchodů bylo vloni sedm, krádeží ve školách dvě, stejně jako vloupáních do ubytovacích objektů.

Z kategorie krádeží prostých byly vloni nejčastěji páchaným trestným činem krádeže v jiných objektech, kterých bylo 39. Ve čtrnácti případech odcizili pachatelé věci z vozidel. Kapesních krádeží bylo vloni dvanáct, stejně jako o rok dříve, a krádeží jízdních kol deset. Ke zvýšení počtu došlo u krádeží dvoustopých vozidel, kterých bylo vloni patnáct, což je o pět více než v roce 2017, z nichž se policistům podařilo sedm případů objasnit. Krádeží pohonných hmot bylo vloni devět, stejně jako v roce 2017, a krádeží v bytech deset.

Vloni se zvýšil počet krádeží prostých o deset skutků, objasnit se policistům v této oblasti podařilo téměř 45 procent případů.

Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (55 případů), kterých bylo o čtyři méně než v roce 2017. Dále došlo k jednačtyřiceti případům poškození cizí věci, pěti zpronevěrám a šestnácti případům zatajení věci, kterých bylo o rok dříve o šest méně.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 157 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 59,8 % případů. (V roce 2017 došlo k 194 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 57,22 %). Počet spáchaných trestných činů se v této oblasti v meziročním porovnání snížil o 37 skutků.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvodu (49 případů), dále úvěrový podvod (36 skutků), kde se v porovnání s rokem 2017 snížil počet o šest trestných činů. Činů spáchaných v souvislosti s neoprávněným držením platební karty bylo vloni sedmnáct, což je o třináct méně než o rok dříve.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 422 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 83,41 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 54 případů přečinu zanedbání povinné výživy, kterých je o dvanáct méně než v roce 2017. Snížil se také počet případů maření výkonu úředního rozhodnutí (ze sedmapadesáti spáchaných v roce 2017 na 45, ke kterým došlo vloni) a rovněž počet trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, z devětašedesáti na 58. Dále byl v devětatřiceti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o osm případů více než v roce předtím. Dalšími častěji páchanými trestnými činy jsou v této kategorii výtržnictví (61 případů) a sprejerství (26 případů). U výtržnictví se počet trestných činů v porovnání s rokem 2017 snížil o osm skutků.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 72 trestných činů, o rok dříve jich bylo o jednu méně. Odhalování drogové trestné činnosti patří mezi dlouhodobé priority třebíčských kriminalistů, při dopadení pachatelů, kteří se jí dopouštějí, jsou velmi úspěšní. Drogová kriminalita na sebe váže zejména majetkovou a násilnou trestnou činnost, její potírání tak s sebou zároveň přináší snižování počtu trestných činů spáchaných v těchto oblastech.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

15. února 2019

vytisknout  e-mailem