Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací ze spisů vedených pod č. j. KRPA-504838/ČJ-2016-00111KR, KRPA-517111/ČJ-2016-0011KR a KRPA-517121/ČJ-2016-0011KR a to konkrétně spisový přehled, rozhodnutí vydané v prvním stupni, předkládací zprávu k odvolání, bylo-li podáno a rozhodnutí vydané v druhém stupni, bylo-li vydáno. 

Odpověď: Žadateli byla poskytnuta část informací s tím, že v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., s odkazem na ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byly anonymizovány osobní údaje týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údajů zúčastněných osob, které nedaly k jejich šíření souhlas. Ostatními požadovanými informacemi subjekt nedisponuje, neboť nebyly vytvořeny a k uplatnění opravných prostředků nedošlo.

vytisknout  e-mailem