Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Žadatel se domáhal informací týkajících se postupu policistů při získávání poznatků o trestné činnosti v konkrétním případě z roku 2009 a podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1) tr. zákoníku v témže roce. 

Policie ČR poskytla žadateli následující informace:
 
Ad1) Policisté provedli na místě šetření dle § 69 a § 70 Zákona o Policii ČR č. 273/2008 Sb. Toto šetření bylo provedeno s cílem předcházet případné trestné činnosti, která by mohla spočívat v poskytování či prodeji omamné a psychotropní látky konopí, a v souladu se zákonem mohlo být provedeno jak z vlastní iniciativy, tak na základě podnětu. Je však potřeba říci, že informace k plánovanému záměru poskytovat konopí s obsahem zakázané látky, byly veřejně známé a dodnes jsou v mediálním prostoru dohledatelné. Policisté v případě prováděného šetření postupovali bez podnětu jiné osoby či orgánu, ale z úřední povinnosti v souladu se zákonem o Policii ČR, který ukládá vyhledávat trestnou činnost a tedy i reagovat na takováto prohlášení k plánovanému jednání, jež nese znaky trestného činu.
 
Ad2) V tomto individuálním případě, po pečlivém zvážení všech okolností, policejní orgán za využití tzv. materiálního korektivu v podobě zásady subsidiarity trestní represe rozhodl ve smyslu § 159a odst. 1) tr. řádu a věc odložil, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu, ale toliko o podezření z přestupku. Policejní orgán ve smyslu § 159a odst. 1) tr. řádu rozhodl o odložení věci a nikoli o jejím odevzdání příslušnému orgánu k projednání přestupku a to z důvodu neúčelnosti, neboť případné potrestání podle přestupkového zákona by bylo zcela bez významu vedle trestu, který podle očekávání hrozil v souvislosti s podanou obžalobou státního zastupitelství pro skutek kvalifikovaný dle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákona účinného do 31.12.2009, kdy hrozí trestní sazba 2 – 10 let.

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
27.11.2017

vytisknout  e-mailem