Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 23. 8. 2017

Dne 23. srpna 2017 byla na Policii ČR, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje doručena písemná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákona č. 106/1999 Sb."), kde žadatel požaduje doplnění informací, k již poskytnuté odpovědi pod č.j. XXX ze dne 11. srpna 2017.

Doplnění je požadováno k těmto otázkám:
 
I/ Na jakém důkazovém materiálu byl ze strany vyšetřovatele XY, Policie České republiky, Rychnov nad Kněžnou, ČR-EU, vypracováno "sdělení obvinění" na moji osobu XY.
 
II/ Kdy začalo a kdy skončilo "vyšetřování" podle "§" 160 odst. 1 tr. řádu České republiky kde jsem stíhán jako obviněný z trestných činů v ČR.
1. poškození spotřebitele podle "§" 121 odst. 1 tr. zákona České republiky
2. zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle "§" 148 odst. 1 tr. zákona ČR.
 
II/ Které státní zastupitelství České republiky vykonávalo "dozor" na připravovaném a předaném "sdělení obvinění" na moji osobu: XY, žijící a pracující od května 1968 v XXX, občan XXX od října 1980, vedený pod c.c. XXX s trvalým bydlištěm: XXX.
 
III/ Proč došlo k mnoha účelovým pochybení ve "sdělení obvinění" ze dne vypracování "11. března 1994" ze strany vyšetřovatele XY.

IV/ Proč došlo k "účelovému zneužití sdělení obvinění" na moji osobu XY, které vypracoval XY, od policejních institucí České republiky jak to dokazují platné důkazy.
 
V/ Kdy byla ukončena platnost "sdělení obvinění" vedené pod číslem ČVS:XXX, ze dne 11. března 1994 na moji osobu XY.

 

Odpověď:
Po seznámení s obsahem Vaší žádosti je zřejmé, že všechny otázky uvedené pod body I/ až V/ směřují k trestnímu spisu tehdejšího Okresního úřadu vyšetřování Rychnov nad Kněžnou, vedeného pod spisovou značkou ČVS: XXX. V souvislosti s Vaší předchozí žádostí bylo z dostupných evidencí POLICIE ČR zjištěno, že:
- Spisový materiál ČVS: XXX byl dne 12.8.1994 postoupen tehdejšímu Krajskému úřadu vyšetřování Hradec Králové, kde byl zaevidován pod ČVS: XXX. Dne 11.2.1998 byl spis ČVS: XXX postoupen na Úřad vyšetřování ČR a zde zaevidován pod č.j. XXX. 
- Z uvedeného důvodu Vám opětovně sdělujeme, že pro absenci spisového materiálu není možno k Vaší žádosti poskytnout žádné bližší podklady či podat bližší informace.
 
Vložila: Ing. Magdaléna Vlčková, 25. 9. 2017

vytisknout  e-mailem