Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 14. 8. 2017

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje obdrželo dne 14. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jsou žádány následující informace:

„Poskytnutí všech záznamů z údajného přestupku v Jičíně ulice Hradecká dne 12.8.2017 ve 23:10. Jedná se o záznam ze služebního vozidla tak o záznam řešení údajného přestupku z kamery umístěné na stejnokroji policisty. Tento záznam žádám v elektronické podobě.“

Odpověď:
Žádost byla odeslána z datové schránky právnické osoby XXX s. r. o., podána však byla Vašim jménem, tj. jménem fyzické osoby XY, a to bez elektronického podpisu. Úkon učiněný prostřednictvím „cizí" datové schránky (bez ohledu vztah obou subjektů, např. na majetkový nebo zaměstnanecký vztah mezi fyzickou a právnickou osobou) nemá právní účinky, které zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jinak dokumentu doručenému prostřednictvím datové schránky přiznává.

S ohledem na Výše uvedené konstatujeme, že žádost nesplňuje formální náležitosti žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Vaše žádost nicméně byla posouzena, a to jako běžné podání mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. K Vašemu podání sdělujeme, že Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje nedisponuje Vámi požadovanými materiály, neboť tyto byly v rámci příslušného spisového materiálu zaslány ke správnímu řízení na Městský úřad v Jičíně.
 

Vložila: Ing. Magdaléna Vlčková, 25. 9. 2017


 

vytisknout  e-mailem