Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Navazující otázky k původnímu dotazu ze dne 8. 6. 2017

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje obdrželo dne 8.6.2017 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., v níž žadatelka požaduje poskytnutí následujících informací:

1. poskytnutí dokumentů ze spisu přípravného trestního řízení vedeného k oznámení matky
poškozeného nezletilého - kopií příslušných listin a zvukové stopy zvukově-obrazového záznamu z výslechu poškozeného nezletilého

2. Pokud informace nelze poskytnout v podobě příslušných dokumentů, žádá žadatelka o
poskytnutí doprovodné informace, a to uvedení "věci" do souvislostí předpisů trestního práva tak, aby byl zřejmý celý její průběh, zejm.

a) podle jakých zákonných ustanovení se konal výslech poškozeného nezletilého,

b) jakým způsobem byl poškozený nezletilý předvolán k výslechu a poučen o svém právu na pomoc advokáta dle čl. 37 odst. 2 LZPS,

c) které osoby byly výslechu poškozeného přítomny (jmenovitě),

d) ze zvukově-obrazového záznamu pořízeného z neodkladného úkonu výslechu nezletilého
žádám o "přepis" poučení uděleného policejním orgánem, který vedl výslech poškozenému nezletilému,

e) zda v průběhu přípravného trestního řízení byl nezletilému poškozenému ustanoven kolizní
opatrovník (konkrétní označení příslušného soudního rozhodnutí),

f) který předpis upravuje tzv. "koordinátora vyšetřování" a "důvěrníka" (podle předchozí dohody s koordinátorkou vyšetřování měl mít hoch při výslechu s sebou důvěrníka, o čemž hovoří i zákon),

g) případně zda bylo vzneseno obvinění z přečinu týrání svěřené osoby apod.

Po seznámení se s žádostí a po jejím vyhodnocení bylo sděleno následující - pokud jde o poskytnutí informací požadovaných pod bodem 2 písm. c), e), tak k těmto bylo sděleno: 

K dotazu, které osoby byly výslechu poškozeného přítomny sděluji, že soudkyně XY, státní zástupce XY, psycholog, orgán sociálně právní ochrany dětí a policejní komisař XY.

K dotazu zda v průběhu přípravného trestního řízení byl nezletilému poškozenému ustanoven kolizní opatrovník (konkrétní označení příslušného soudního rozhodnutí) sděluji, že byl a to rozhodnutím číslo XXXX.

K bodu 1 a 2 písm. b), c), d) a g) bylo vydáno rozhodnutí Ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 14.8.2017 pod spisovou zn. XXX. Pokud jde o odpovědi k bodu 2 písm. a), f), tak tyto Vám byly poskytnuty již dne 20.6.2017.

Vložila: Ing. Magdaléna Vlčková, dne 21. 9. 2017


 

vytisknout  e-mailem