Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 26. 7. 2017

Otázka č. 1:
Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?

Otázka č. 2:
Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?

Otázka č. 3:
Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?

Otázka č. 4:
Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?

K otázce č. 1:
Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti  služebních dopravních prostředků. Doporučené limity  jsou stanoveny následovně:
- Automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve
- Automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve
Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u povinného subjektu pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:
Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u povinného subjektu identifikována potřeba obměny v počtu 7 ks osobních automobilů v policejním provedení. 

K otázce č. 4:
V současné době nemá povinný subjekt uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

vytisknout  e-mailem