Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V Kraji Vysočina poklesla kriminalita

KRAJ VYSOČINA: Policisté dosáhli objasněnosti 61,53 procenta 

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 986 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 894 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 12,99 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 683 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,53 procenta.  V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 464 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmto výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky.

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv několik faktorů. Patří mezi ně oživení ekonomiky a s tím související větší pracovní příležitosti, ale nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

Za velice pozitivní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci našeho kraje snížila loni násilná kriminalita, a to o téměř třináct procent. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 517 případů násilné kriminality, z nichž 409 se jich podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 79 procent. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem sedm zločinů vraždy nebo pokusů vraždy  a všechny případy se kriminalistům podařilo  objasnit. Jeden případ prověřování se dotýkal události z roku 2009 a ve stejném roce byl také uzavřen. Loni se případ znovu prověřoval. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 39 případů loupeží, což bylo o 12 více než v roce 2015. Celkem 24 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 61,54 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce.

Poměrně velký pokles počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 220 případů, což je o 18 procent méně než v roce 2015. Objasněnost dosáhla hranice přesahující 81 procent. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají,  i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů.

V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému zvýšení počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o devět procent.  Loni jsme vyšetřovali 90 případů mravnostních trestných činů a 67 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 74,44 procenta.  Z 90 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 28 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 26 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 18 procent. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 400 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 859 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 35,79 procenta, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Na majetkové trestné činnosti se 669 případy podílejí krádeže vloupáním, 1 159 případy pak krádeže prosté a 93 případy krádeže dvoustopých motorových vozidel. Celkem 50 krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 53,76 procenta řadí mezi nejúspěšnější v rámci celé České republiky. Dalších šest případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích  nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

V loňském roce se na Vysočině snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 021, což bylo v meziročním porovnání o 100 případů méně. Loni policisté 802 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 78,55 procenta a dodatečně objasnili dalších76 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 237 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o třináct skutků méně než v roce 2015. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti dosáhla loni hranice téměř 90 procent. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu  a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematická práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 901 trestných činů, což je o 124 méně než za rok 2015. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 12,1 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 65 procent. Dalších 123 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

Mírný pokles jsme loni zaznamenali v oblasti daňové trestné činnosti.  Velkou pozornost věnujme trvale problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 59 278 000 korun a bylo provedeno 1071 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

Loni jsme v kraji vyšetřovali 194 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 55 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 79 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na  49 procentech  tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 54 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procentech  nápadu celkové kriminality, na sedmi procentech v oblasti majetkové kriminality, na šesti procentech spáchané násilné kriminality a na 11 procentech drogové kriminality.

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 214 cizích státních příslušníků, což přestavuje podíl ve výši 5,6 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska.

Srovnání  nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet trestných činů

8 613

8 543

8 761

8107

6880

5986

Objasněno

4 586

4 536

4 641

4575

4103

3683

% objasněnosti

53,25

53,10

52,97

56,41

59,64

61,53

Srovnání nápadu trestné činnosti na územních odborech KPPJ za období od 1. ledna do 31. prosince 2016:

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 724

1 194

1 033

1 160

875

Objasněno

1 048

766

604

729

536

% objasněnosti

60,79

64,15

58,47

62,84

61,29

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

3. únor 2017

 

 

vytisknout  e-mailem