Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Reakce Cizinecké policie na zprávu OPU

Důrazně odmítáme nařčení Organizace na pomoc uprchlíkům. 

Cizinecká policie tímto krokem reaguje na lživé informace prezentované veřejně Organizací na pomoc uprchlíkům, kdy k této neopodstatněné a opakované kritice dochází již v pravidelných intervalech. V minulosti jsme se již několikrát k této kritice vyjadřovali a v zásadě k ní nemáme co nového říci. Je naprostý nesmysl, že by cizinecká policie jakkoliv ztěžovala nebo dokonce mařila snahu cizinců, požádat v České republice o azyl. Pan Rozumek stále upozorňuje na případy, ve kterých cizinci prokazatelně o azyl žádat vůbec nechtěli, nesplňovali náležitosti pro vstup a pobyt na území a proto jim byl odepřen.

Odepření vstupu je zákonným prostředkem k tomu, aby cizinec, který nesplňuje podmínky pro vstup a pobyt na našem území, na něj nebyl vpuštěn. Policie za uplynulý rok odepřela vstup 369 osobám, které se při hraniční kontrole prokázaly padělaným cestovním dokladem anebo nedisponovali vízem ani jiným pobytovým oprávněním. Zároveň nepožádaly o mezinárodní ochranu. Statisticky jde nejčastěji o státní příslušníky Ázerbajdžánu, Iráku, Ruska a Gruzie.

Ve zprávě uvedené informace, že policie vrací měsíčně 30-40 cizinců do zemí, kde jsou porušována lidská práva uvádíme, že z celkového počtu 369 byly z Demokratické republiky Kongo 4 osoby (všechny se pokusily překročit nelegálně SH s padělaným cestovním dokladem), ze Srí Lanky 5 cizinců, kteří neměli doklad vůbec žádný a 34 Iráčanů bez víza či jiného pobytového oprávnění. Nikdo z těchto cizinců nepožádal o azyl a na opětovný dotaz, zda o něj požádat nechce, odpověděli za přítomnosti nezávislého tlumočníka v rodném jazyce, že nikoliv.

Důrazně odmítáme tvrzení OPU, že Policie ČR cizincům znemožňuje požádat o azyl nebo jiným způsobem maří azylovou proceduru. Pokud cizinec sám neprojeví úmysl o azyl požádat, policie vždy cizince o této možnosti informuje, byť to není její povinností. Je zcela prokazatelné, že tito cizinci o azyl v ČR nestojí a záměrně nežádají, neboť vědí, že se takovým krokem vyřadí z možnosti o něj požádat později v jiné, pro ně atraktivnější zemi. Raději se vrátí zpět do vlasti a pokusí se překročit státní hranice jinde.

Slova a aktivity pana Rozumka považujeme za urputnou snahu OPU dostat cizince do azylového systému, aniž by o to cizinec sám stál. Všechny případy, na které pan Rozumek v minulosti upozorňoval, byly řádně prošetřeny, některé i ze strany veřejného ochránce práv. V žádném z těchto případů nebylo shledáno pochybení policie, naopak se zcela prokázalo, že policie postupovala v souladu s právem a cizinec nebyl nijak krácen na svých právech.

Praha 25. leden 2017
plk. Mgr. Kateřina Rendlová
vedoucí kanceláře ředitele ŘSCP

vytisknout  e-mailem