Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Internetová telefonie

Žadatel se domáhal informací ohledně odposlechu internetové telefonie – komunikačních služeb Voice over IP (dále jen „VoIP“) a Instant Messaging (dále jen „IM“). Konkrétně uvedl: 

 

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Z právního hlediska se podmínky odposlechu IP telefonie nijak neliší od podmínek odposlechu jakéhokoli jiného telefonu. Z technického hlediska je nutné problematiku IP telefonie rozdělit do dvou kategorií:

 

A. telefony, jejichž komunikace probíhá prostřednictvím internetu pomocí IP protokolu, avšak navenek se jeví jako jakýkoli jiný telefon, jejich uživatelskou adresou je běžné telefonní číslo a svým provozovatelem jsou začleněny do běžné telefonní sítě,

 

B. jiné prostředky komunikující prostřednictvím internetu a k přenášení mluveného slova přitom využívající různých programů, například Skype, Viber a podobně.

 

K odposlechu prostředků obou kategorií se přistupuje zásadně odlišným způsobem.

 

Ad A.

 

1) Policie České republiky pohlíží na odposlechy telefonů této kategorie jako na odposlechy jakýchkoli jiných telefonů, a jejich provádění proto samostatně neeviduje. Z uvedeného důvodu nelze zjistit, kdy odposlech telefonu této kategorie byl proveden poprvé.

 

2) Každý útvar Policie České republiky, který vede trestní řízení pro trestný čin uvedený v ustanovení § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, může vyžádat odposlech telekomunikačního provozu za podmínek, které výše uvedené ustanovení stanoví. Nařídit odposlech telekomunikačního provozu je oprávněn pouze soudce.

 

3) Uvedené služby nepatří do této kategorie.

 

4) Odposlech telefonu této kategorie se provádí zcela shodným způsobem jako odposlech jakéhokoli jiného telefonu, tj. v součinnosti s příslušným poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

 

5) Příslušné hardwarové a softwarové vybavení zajišťuje sám poskytovatel služeb elektronických komunikací na základě povinnosti, kterou mu stanoví § 97 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Policie České republiky proto nedisponuje konkrétními informacemi o výrobcích tohoto vybavení.

 

6) Policie České republiky nedisponuje informacemi o počtu osob (pracovníků poskytovatelů služeb elektronických komunikací), které jsou proškoleny k užívání hardwarového a softwarového vybavení uvedeného v bodu 5).

 

7) Policie České republiky nedisponuje návody k použití hardwarového a softwarového vybavení uvedeného v bodu 5).  

 

Ve vztahu k odposlechům prostředků výše uvedené kategorie B., tj. prostředků komunikujících prostřednictvím internetu a k přenášení mluveného slova využívajících různých programů, například Skype, Viber a podobně, povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.  

 

PhDr. Jiří Vokuš, 10. prosince 2015

vytisknout  e-mailem