Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje“

 
 
 
 
Období realizace: 1.8.2011-30.11.2015
Celkový rozpočet projektu:20 003 837,87
nezpůsobilé výdaje- 6
způsobilé výdaje – 20 003 831,87 Kč: z nichž 15% vlastní zdroje činily – 3 000 574,78
                                                                        85% zdroje EU- 17 003 257,09
 
Popis projektu:
Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bude pořízeno 157 lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Nový systém, který bude součástí lokalizačních a záznamových zařízení, bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.
Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra I. – Krajské ředitelství policie Východočeského kraje“, „Kontaktní a koordinační centra I. – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje“, „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje“. Projekt byl dne 30. 11. 2015 ukončen.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
 
Hlavní cíl projektu:
Zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků KŘP jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.
 
 

vytisknout  e-mailem