Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje“

 
 
 
 
Období realizace: 1.5.2009-30.9.2011
Celkový rozpočet projektu: 14 104 564
nezpůsobilé výdaje- 194 448
Zzůsobilé výdaje- 13 910 116 Kč: z nichž 15% vlastní zdroje činily – 2 086 518
                                                                      85% zdroje z EU – 11 823 598
Popis projektu:
Projekt navazuje jako druhá etapa na projekt „Kontaktní a koordinační centra I. – Krajské ředitelství policie Východočeského kraje“ a jeho realizace byla zaměřena na vybudování 6 moderních a účelných kontaktních a koordinačních center (v prostorách stávajících služeben KŘP), která budou svojí funkcí a vybaveností splňovat kritéria pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Kontaktní a koordinační centra vznikla zejména v souvislosti s potřebou poskytování kvalitních, odborných a profesionálních služeb veřejnosti PČR v oblasti prevence a řešení mimořádných událostí v rámci IZS. Zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění kontaktních a koordinačních aktivit napomůže zlepšit celkovou spolupráci složek IZS při společném zásahu a umožní tak zvýšit ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Zároveň bylo realizací projektu dosaženo zlepšení podmínek pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v důstojném, účelném a profesionálním prostředí.
Projekt byl ukončen, nyní ve fázi udržitelnosti.
 
Vybudovaná kontaktní a koordinační centra:
  • KKC - OOP HRADEC KRÁLOVÉ 3, Mrštíkova 541
  • KKC - OOP NOVÝ BYDŽOV, Jiráskova 545
  • KKC - OOP HRADEC KRÁLOVÉ, Gočárova 1653
  • KKC - OOP JAROMĚŘ, Patrného 270
  • KKC - OOP BROUMOV, T.G. Masaryka 248
  • KKC - OOP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, Legionářská 1234
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
 
Hlavní cíl projektu:
Vytvořit prostřednictvím modernizace infrastruktury optimální podmínky pro činnost PČR jakožto složky IZS, což ve svém důsledku bude znamenat minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických postupů při řešení uvedených situací, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence. Dalším významným cílem je zlepšení podmínek pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v rámci Krajského ředitelství policie Východočeského kraje v důstojném, účelném a profesionálním prostředí kontaktních a kooordinačních center.
 

vytisknout  e-mailem