Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Rozvoj systému PEGAS- Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje“

 
 
 
Předpokládaný termín realizace: 1.8. 2014-30.11. 2015
 
Předpokládaný celkový rozpočet: 15 850 764,75
neuznatelné náklady: 226 668,42 Kč
Celkové uznatelné náklady: 15 624 096,33 z toho 85% spolufinancován EU-13 280 481,87
                                                                     z toho 15% vlastní zdroje-2 343 614,46
 
Popis projektu:
Dne 9.12 2013 byla vyhlášena 21. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.4 –Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Výzva byla zaměřena na projekty modernizace a výstavby moderních radiokomunikačních sítí pro složky Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS).
Dne 19.5 2014 předložilo KŘP KHK na Centrum pro regionální rozvoj projektovou žádost se Studií proveditelností pro projekt s názvem „Rozvoj systému PEGAS-Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje.“
Dne 22.8 2014 nám bylo oznámeno, že projektová žádost splnila podmínky hodnocení kvality a na základě výsledku ex-ante administrativní kontroly byla dne 19.8 2014 doporučena ředitelem Řídícího orgánu IOP k poskytnutí dotace.
Dne 25.9 2014 byly vydány právní akty a to registrační list akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS ze strany MV ČR, OPF.
Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Integrovaného operačního programu Prioritní osy 3-Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 –Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Projekt z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. D) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS. 
Předkládaný projekt je připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká posílení akceschopnosti IZS a zajištění efektivity jejího působení při řešení mimořádných událostí na celém území české republiky, a to prostřednictvím efektivní datové a hlasové komunikace složek IZS. Pořízení modernější techniky se bude týkat hlídek Služby pořádkové policie, dále pro Službu cizinecké policie a Službu kriminální policie vyšetřování. Projekt byl dne 30.1 1. 2015 ukončen.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy3-Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 –Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
 
Hlavní cíl projektu:
zaručení akceschopnosti, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení krizové situace pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS.
 
Pořizovaný majetek v rámci daného projektu spolufinancovaného z EU:
 
pořizovaný majetek počet ks
Ruční radiostanice - s příslušenstvím 180
Vozidlová radiostanice - s příslušenstvím 40
Ovládací panel k vozidlové radiostanici 157
Mobilní opakovač ("outdoor" provedení) 1

vytisknout  e-mailem