Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639, CZ.1.06/1.1.00/17.09390“

 
 
 
Termín realizace projektu: 1.8. 2014-30.11. 2015
 
Celkový rozpočet: 9 523 255,49 
Z toho 85% spolufinancování EU: 8 094 767,15
Z toho 15% vlastní zdroje: 1 428 488,34
 
Popis projektu:
Dne 5.6 2014 předložilo KŘP KHK na Ministerstvu vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů projektovou žádost se Studií proveditelnosti vč.CBA analýzy pro projekt názvem „Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639“
Dne 18.8 2014 Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů oznámilo, že na základě věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise nám byla přidělena podpora z Integrovaného operačního programu a zároveň jsme byli požádáni o podpis Podmínek Stanovení výdajů na financování akce OSS.
Dne 2.10 2014 byly vydané právní akty a to registrační list akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS ze strany MV ČR, OPF.

Dne 21.11.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení a dne 18.2.2015 došlo k podepsání smlouvy o dílo a následně dne 19.2.2015 k předání staveniště zhotoviteli.
Dne 19.8.2015 došlo k předání a převzetí dokončeného stavebního díla.
Realizace projektu byla ukončena dne 30.11.2015.
Dne 2.12.2015 byla zprostředkujícímu subjektu předložena závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu včetně všech požadovaných příloh.
Od 1.12.2015 do 30.11.2020 běží udržitelnost projektu.

Projekt je zaměřen na zefektivnění hlasové a datové komunikace policistů s veřejností a státní a veřejnou správou prostřednictvím modernizace komunikační infrastruktury objektů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Náchod, Husovo náměstí 698 a Prokopa Velikého 639. Projekt zahrnuje vybudování plně funkční strukturované kabeláže, pořízení kamerového systému a ozvučení uvedených objektů.

 
 
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 1a a 1b –Modernizace veřejné správy, oblasti intervence 1.1a, 1.1b –Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.
 
Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zefektivnit činnost Policie ČR vybudováním moderní komunikační infrastruktury v objektech KŘP Khk Náchod. Zefektivnění hlasové a datové komunikace jak uvnitř organizace, tak i vůči občanům ČR snížit administrativní zátěž policistů a státních zaměstnanců a tím jim umožnit se aktivněji věnovat práci na řešených událostech.
 
Specifické cíle:
zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti komunikační infrastruktury v rámci objektů KŘP Khk Náchod, zkrácení reakční doby policejních informačních systémů a eliminace chyb

Souvislosti
     http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem