Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení, v jakém stadiu šetření se nachází oznámení vedené pod č.j. KRPA-210228/TČ-2014-000094. Pokud bylo šetření ukončeno, tak jakým způsobem a případně žádal o zaslání kopie rozhodnutí ve věci.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že po provedeném ověřování podle § 158 trestního řádu byla věc odložena v souladu s ustanovením § 159a odst. 1 trestního řádu. Usnesení nabylo právní moci dne 11. listopadu 2014 a stejnopis usnesení byl žadateli zaslán.

vytisknout  e-mailem