Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Švýcarsko - St. Gallen, Zürich, Bern

fotogalerie     V rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci byl realizován mobilitní projekt „Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů“, číslo projektu CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134024, který se uskutečnil ve spolupráci s partnerskými policejními útvary ve Švýcarsku v termínu od 17. do 23. března 2013.
Tohoto projektu se za Policii ČR účastnili pracovníci operačního odboru PP ČR a pracovníci KŘP Jihomoravského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Konkrétními navštívenými oblastmi byly St. Gallen, Zürich a Bern.
Program započal na kantonální policii St. Gallen, kde byla představena organizační struktura. Jedná se o čtvrtý, rozlohou největší kanton v rámci celého Švýcarska a o největší v severní části Švýcarska. Kanton St. Gallen služebně zajišťuje i okolní menší kantony, které nemají svoje vlastní speciální síly a prostředky, např. dálniční policii, pyrotechniky apod.
Z návštěvy operačního střediska vyplynuly odlišnosti v porovnání s praxí v České republice, např. příjem linek tísňového volání. Oznámení na LTV policie, hasičů a zdravotní služby přijímá kantonální operační středisko policie, které následně řídí nejen policii, ale i hasiče a zdravotní službu. Přičemž sami policisté řídí policii a hasiče a na řízení zdravotní služby se podílejí záchranáři. Všichni policisté jsou speciálně vyškoleni k řízení hasičů. Každý operační důstojník přijímá tísňová volání a následně zajišťuje vyslání sil a prostředků. Policisté operačního střediska každý rok absolvují 14 denní studijní pobyt u výkonného útvaru. Následovala prezentace Tetrakom, Polycom – projekt rádiové komunikace. Součástí projektu je vybavení všech důležitých zájmových objektů budov, tunelů, stadionů, nákupních center, zařízeními pro zesílení radiového signálu tak, aby pokrytí radiovým signálem bylo 99,7 %.
Stáž pokračovala  na Stadtpolizei Zürich, kde bylo představeno Švýcarsko v porovnání s Českou republikou. Vyzdvihnuta byla důležitost vzájemné spolupráce mezi oběma bezpečnostními sbory, neboť problematika obou států je téměř totožná. V rámci města Zürich zpracovává městská policie většinu oznámení a následně je předává kriminální policii.
Operační střediska jsou vnímána jako tepoucí srdce policie, proto jsou důkladně zabezpečena. V celém Švýcarsku je vedeno 1,6 mil. volání na linku tísňového volání, pracoviště v Zürichu eviduje kolem 160 000 hovorů, z čehož je 60 000 dále operačně řízeno. Všichni policisté zde vykonávající službu přijímají oznámení tísňových výzev a zároveň tato oznámení ihned odbavují. Systém pro operační řízení policie je propojen s hasiči a zdravotníky, kteří si předávají datové věty se základními údaji, ale tyto složky nevidí po předání další úkony ve věci provedené, z důvodu ochrany osobních údajů.
Dalším navštíveným místem byl útvar Fedpol Bern – federální kancelář Policie Švýcarska, se kterým česká policie úzce spolupracuje, zejména NC Sirene a Interpol. Kompetence Fedpolu jsou limitované, jedná se zejména o skutky týkající se ochrany státu, bezpečnosti chráněných osob a budov, terorismu, organizovaného zločinu, praní špinavých peněz, korupce a ekonomické kriminality, genocidy a dále mezinárodní spolupráce zejména v oblasti přenosu informací. Fedpol je rovněž útvarem, který koordinuje a zajišťuje veškerou činnost spojenou se zahraničím, přes tento útvar jsou ve Švýcarsku distribuovány veškeré protokolární věci a veškerá dožádání ze sousedních států. Fedpol je v neposlední řadě metodickým orgánem pohraniční policie. V praktickém příkladu byla představena činnost DVI týmu při vyšetřování pádu letadla v Solemontu v roce 2012. Dále byl představen systém pro svolávání a vyrozumívání policistů i alarm a systém včasného hlášení a vyhlášení dítě v ohrožení např. při únosech dětí.
Účastníci projektu se zapojili svou účastí do pořádaného mezinárodního policejního kongresu SPIK Bern, s možností účastí na všech zde pořádaných seminářích a předváděcích akcí firem, zabývajících se novými informačními a komunikačními technologiemi pro využití u policie a bezpečnostních sborů. Inspirující byl integrovaný způsob spojení několika technologií pomocí jedné klávesnice, neboť uvedené zařízení by bylo možné využít pro integraci systémů zabudovaných do plánovaných hybridních stolů v rámci projektu integrace operačních středisek v ČR. Dnes nám je nabízena možnost pouze dvou klávesnic nebo přepínače, přičemž uvedená firma přináší řešení. Velice zajímavá byla rovněž ukázka systému a zařízení na kontrolu elektronických dokladů. Systém je napojen na mobilní telefonní síť a je rovněž certifikován na ochranu osobních údajů na území Švýcarska. Jde o přístroj, který je napojen na mobilní telefon a pomocí načtení osobního dokladu lze vyvolat z evidence veškeré informace ke kontrolované osobě a dokladu v návaznosti na další evidence. Informace k pořádanému kongresu lze nalézt i na webových stránkách http://www.spik.ch.
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem