Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak se chovat na dálnici

„Chovej se v provozu tak, jak by sis přál, aby se ostatní chovali k tobě.“ 

Jak předejít dopravní nehodě?

 • Jezdi odpočinutý.
 • Dodržuj bezpečnou vzdálenost mezi vozidly - „pravidlo 2 vteřin“.
 • Sleduj situaci v provozu.
 • Věnuj se plně řízení.
 • Pamatuj na správný způsob jízdy a buď ohleduplný k ostatním.
 • Včas a dostatečně upozorni ostatní na překážku či náhlé zpomalení jízdy zapnutím výstražných světel. 
 

Jak se chovat při dopravní nehodě?

 • Neprodleně zastav vozidlo, vypni motor a zapni výstražná světla.
 • Obleč na sebe reflexní vestu.
 • Označ místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem ve vzdálenosti minimálně 100 metrů od vozidla.
 • Zjisti, zda je někdo zraněný, poskytni mu první pomoc a přivolej na místo záchrannou službu.
 • Pokud je to možné, opusť spolu s ostatními vozidlo a dálniční těleso, kontaktuj policii a do jejího příjezdu setrvej na bezpečném místě u dopravní nehody.
 • Pokud je to možné, pokus se přijíždějícím vozidlům signalizovat hrozící nebezpečí, zůstaň však mimo dálniční těleso.
 • Zdrž se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek.
 • Zdrž se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody. 
 

Když budeš volat pomoc, nezapomeň uvést:

 • jméno a příjmení,
 • co a kde se stalo,
 • zda je někdo zraněn,
 • kolik je zúčastněných vozidel,
 • zda je dálnice průjezdná,
 • zda došlo k úniku provozních kapalin ze zúčastněných vozidel. 
 

Jak určit místo, kde se nacházím?

 • Pamatuj, po které dálnici jedeš, odkud kam (např. Praha – Brno).
 • Po každých 500 metrech se na dálnici nachází kilometrovník označující vzdálenost od počátku pozemní komunikace.
 • Šipka na kilometrovníku vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání.
 • Na každé hlásce tísňového volání je uveden kilometr jejího umístění. Tlačítkem kontaktuješ policii.
 

Jak se chovat v koloně?

 • Jízdní pruh pro vozidla hasičů, policie, záchranné služby a údržby vytvářej ještě předtím, než zastavíš v koloně.
 • Nevzdaluj se od vozidla.
 • Poslouchej rozhlas s dopravním zpravodajstvím. 
 

Pamatuj!

 • O co hůře se dostane pomoc na místo, o to později budeš pokračovat v jízdě dál.
 • V místě dopravního omezení DODRŽUJ pravidlo zipu. 
 

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka - 112
Hasiči - 150
Záchranná služba - 155
Policie České republiky - 158

 

vytisknout  e-mailem