Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ukončení projektu

Ms kraj: Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí 

Dnes
ZJ ukončení projektu 1.jpg
proběhlo v Ostravě ukončení jednoho z několika dalších projektů našeho krajského ředitelství. Jednalo se o projekt s názvem "Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí".
 
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje ho realizovala v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika-Polská republika.
 
Moravskoslezští policisté do projektu, který byl spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, zainteresovali rovněž kolegy z Polské republiky, konkrétně policisty Krajského ředitelství policie Katowice a Policejní školy Katowice. O úvodním semináři lze najít zveřejněné informace ZDE.
 
Závěrečný seminář a poslední kurzy jízdy řidičů
 
Dnešního ukončení projektu se zúčastnilo mnoho hostů, jak z České, tak z Polské republiky. Přítomen byl ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, ředitel Vojvodského velitelství policie v Katowicích nadinsp.
ZJ ukončení projektu 3.jpg
Dariusz Dzialo
, ředitel Policejní školy v Katowicích insp. Mgr. Jaroslav Kaleta, konzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě paní Anna Maria Olszewska, poslanec Evropského parlamentu Ing. Vojtěch Mynář a vedoucí školního policejního střediska krajského ředitelství mjr. Ing. Milan Čechovský. Pozvání přijali dále například i zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, policejních škol a mnoho dalších osob, včetně zástupců společnosti, v jejichž areálu probíhaly kurzy jízdy řidičů.
 
Projekt byl realizovaný v období od listopadu roku 2011 do dubna letošního roku. Samotná řekněme praktická část projektu začala po náročných přípravách, a to v září minulého roku, kdy se v prostorách Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava konal úvodní seminář k projektu a zároveň proběhly první specializované kurzy bezpečné jízdy řidičů v řízení osobních vozidel a motocyklů. Součástí Centra bezpečné jízdy je totiž odpovídající tréninkový polygon přizpůsobený pro teoretickou a praktickou přípravu řidičů při řízení
ZJ ukončení projektu 4.jpg
motorových vozidel.
 
Cíle projektu, samotná realizace
 
Podívejme se blíže na celý projekt, který navázal na již realizovaný projekt obou policejních sborů „Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení problémů“ (informace na http://www.policie.cz/clanek/novinky-u-dopravni-policie.aspx ). Cíle tohoto konkrétního projektu, který ležel převážně „na bedrech“ policistů školního policejního střediska Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, byly:
  •  prostřednictvím specializovaného kurzu bezpečné jízdy zkvalitnit činnost policistů při řízení služebních motorových vozidel, docílit zkrácení dojezdových časů k zásahům v příhraničí, a to s co nejmenším omezením plynulosti silničního provozu;
  • zkvalitnění činnosti instruktorů služební přípravy na obou stranách hranice při vedení následně konaných kurzů bezpečné jízdy;

  • neméně důležitým cílem bylo i vypracování metodiky výuky a výcviku v řízení služebních motorových vozidel, který bude využíván oběma partnery, jinými krajskými ředitelstvími složkami integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, popřípadě dalšími složkami;

  • nelze ani opomenout další propagaci a iniciování nových aktivit v oblasti dopravní přípravy policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie Katowice a Policejní školy Katowice.

    ZJ ukončení projektu 2.jpg

Pod pojmem „zásahové jednotky“ byli v tomto konkrétním projektu uvedeni policisté služby dopravní policie a služby pořádkové policie zahrnující policisty speciálních pořádkových jednotek a zásahových jednotek. Jedná se o policisty, kteří prioritně vyjíždí při zásazích složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, včetně zásahů v příhraničních oblastech. Dále pak policisté Krajského ředitelství policie Katowice plnící obdobné úkoly na druhé straně hranice.

 
 
Všechny aktivity nezbytné pro přípravu a realizaci projektu byly zajištěné převážně pracovníky realizačního týmu a jeho partnerů ve výcvikovém cyklu. Výcvikový cyklus byl rozložen do dvanácti specializovaných kurzů bezpečné jízdy v prostorách polygonu. Jednotlivé kurzy byly rozděleny a realizovány podle příslušných řidičských oprávnění. Celkem bylo proškoleno 160 policistů, z  toho 120 policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a 40 policistů Krajského ředitelství policie Katowice a Policejní školy Katowice.
 
Závěrem…
 
Realizací projektu byly splněny stanovené cíle. Po ukončení projektu budou do konce roku 2013
ZJ ukončení projektu 5.jpg
pokračovat další specializované kurzy bezpečné jízdy, a to se zaměřením především na policisty služby pořádkové policie a služby dopravní policie.
 
 
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
28. 3. 2013
 
 

logo_EU-listopad 2010.PNG

vytisknout  e-mailem