Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Žadatel požadoval informace, týkající se poskytnutí informací k interním aktům řízení Policie ČR.  

K používání ETŘ
 
Informační systém ETŘ zakotvuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 125/2008.
 
K dotazu na zabalení a zajišťování důkazů proti změně, kontaminaci či manipulaci
 
Tento postup upravuje ZPPP č. 30/2009 ve znění pozdějších předpisů, zejména článek 65 týkající se úschovy zajištěných věcí a dále ZPPP č. 100/2001 ve znění pozdějších předpisů, ke kriminalistickotechnické činnosti, zejména články 3, 10, 16 a 52.
 
K zajištění výpočetní techniky vyškoleným technikem včetně postupu zajištění
 
Tento postup opět upravuje ZPPP č. 100/2001 ve znění pozdějších předpisů, ke kriminalistickotechnické činnosti, zejména část týkající se kriminalistické počítačové expertízy čl. 302 – 316. Dále je tento postup rozveden v čl. 2 odst. 4 metodického pokynu ředitele Kriminalistického ústavu Praha č. 7/2001.
 
K dotazu na odebírání DNA a DTK po sdělení obvinění
 
Tento postup upravuje § 65 zák. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, dále je tento postup uveden v § 114 trestního řádu a RPP č. 67/2009 o identifikačních úkonech a provozování informačního systému FODAGEN.
 
Problematiky odebírání daktyloskopických otisků se dotýká závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2005.
 
K umísťování osob do policejních cel a zaznamenávání oblečení zadrženého
 
Tento postup nyní upravuje zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak § 29 – 33. Dále je tento postup rozveden ZPPP č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách, zejména pak čl. 13. Tento závazný pokyn však nabyl účinnost až 1. ledna 2010.
O uvedené problematice lze konstatovat, že její interní úprava byla včleněna do závazného pokynu policejního prezidenta č. 118/2007, jenž byl účinný v rozhodné době. Tato interní směrnice byla v souladu s příslušnými účinnými ustanoveními o policejních celách a o zadržení osoby, jež obsahují zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Můžeme pouze doplnit, že v rámci umisťování osoby do policejní cely byl soupis věcí zadržené osoby pořizován v rámci protokolu o zadržení.


29. 12. 2011

vytisknout  e-mailem