Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

KRAJ: O školení je stále velký zájem 

Projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů
Hlavní cíl projektu
 
Hlavním cílem projektu je omezit rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.
 
     Vedlejší cíle projektu
 
  • Zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.
  • Provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie při řešení nebezpečných komunikačních jevů.
  • Informování široké veřejnosti o realizaci projektu.
 
Realizátor projektu
 
Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno.
 
Spolupracující subjekty:
 
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel Moravský Krumlov, Orgán sociálně právní ochrany dětí, Městské státní zastupitelství Brno.
 
Prostředky a metody k dosažení cíle a popis činnosti
 
Omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů je zajišťováno pomocí seminářů. Semináře o dané problematice absolvovali ředitelé škol, učitelé informačních a komunikačních technologií, metodici prevence na školách, veřejnost a žáci základních a středních škol v JMK. Všichni jsou seznamováni s nebezpečnými komunikačními jevy a postupy obrany proti nim.
Součástí projektu je výukové DVD, které je distribuováno do škol. Na DVD je vysvětlena terminologie související s problematikou kyberšikany, jsou zde skutečné příběhy, metodické listy, které mohou učitelé využít, diagnostika (dotazník ke zjištění možné šikany, kyberšikany a sociálního klimatu ve třídě), scénáře dalších příběhů sloužících pro práci se studenty, k diskuzi a odkazy na důležité stránky, které se také touto problematikou zabývají.
Školení a besedy pro všechny cílové skupiny díky velkému zájmu nadále probíhají.
 
Důležité kontakty:
Bc. Martina Brtnická – Krajský úřad Jihomoravského kraje, garantka projektu tel.: 541 652 151
por. Mgr. Zdeňka Procházková – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, preventivně informační oddělení, koordinátorka prevence, tel.: 974 622 458, 602 161 766
 
 
por. Zdeňka Procházková, 11. 1. 2012
 
 

                

Odkazy do noveho okna

DSCN2579

DSCN2579 

Detailní náhled

DSCN2585

DSCN2585 

Detailní náhled

DSCN2587

DSCN2587 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem