Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté se zaměřili na chodce

CHEB - Jak správně přecházet?  

Chebští dopravní policisté se během včerejšího dne 30.3.2011 zaměřili na kontrolu přecházení chodců přes vyznačené přechody pro chodce a na řidiče motorových vozidel, zda přecházejícím chodcům dávají přednost. 
Policisté zkontrolovali v ulicích města Chebu celkem 94 motorových vozidel a zjistili 67 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Devět přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Na přechodech pro chodce zjistili celkem 12 přestupků chodců a 11 řidičů motorových vozidel, kteří nadali chodcům přednost.
Dále deset řidičů ve městě porušilo stanovenou rychlost, deset řidičů nepoužilo za jízdy bezpečnostní pásy a v osmi případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla.   

Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. nám ustanovuje a upravuje povinnosti jak se správně chovat v silničním provozu. 
 
POVINNOST ÚČASTNÍKA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH:
Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích a je povinen:
Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně-technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
Řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích ... .
Řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. 

POVINNOST ŘIDIČE:
Dbá zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka atd.
S výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky, proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.
Snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.

POVINNOST CHODCE:
Je-li blíže než 50m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou ,,Přechod pro chodce“, ,,Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. 
Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy.
Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Prevence - chodci pozor!

nprap. Martina Hrušková
Čt 31. března 2011
 

Odkazy do noveho okna

Přechody

Přechody 

Detailní náhled

Přechody

Přechody 

Detailní náhled

Přechody

Přechody 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem