Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie - kontakty a charakteristika

Policie České republiky - Obvodní ředitelství policie Praha II je útvarem s územně vymezenou působností na území správních obvodů Prahy 2, Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16 (dále jen “území") a zabezpečuje bezpečnost na území o celkové rozloze 109,8 km2 a s počtem trvale bydlících cca 210.000 obyvatel. Ředitelkou je plk. JUDr. Zdeňka Brotánková. Toto obvodní ředitelství zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů uložených policii ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Ve vymezeném rozsahu zabezpečuje také plnění úkolů státní správy (např. problematika Inspektorátu pro zbraně, střelivo, drogy a výbušniny). Na území OŘ se nalézají všechny druhy zástavby typické pro historická velkoměsta. Patří sem historické centrum - Vinohrady, Nové Město a Smíchov, činžovní a vilová zástavba v Košířích, Jinonicích a Barrandově, rovněž tak i velká moderní sídliště jako např. Stodůlky a Barrandov a v neposlední řadě i předměstské části typické zástavbou rodinných domů - Zličín, Radotín, Zbraslav atd. Na předměstských částech obvodu se nacházejí chatové oblasti. Mimo to se na území OŘ nachází nová rozsáhlá nákupní centra, zejména obchodní centrum Nový Smíchov, Zličín TESCO, GLOBUS, která disponují značným počtem obchodů, restaurací, multikin, parkovacích míst. Součástí území jsou i průmyslová centra (Motorlet, Siemens, Pivovar Staropramen) a velká nemocniční zařízení - Motol, Homolka a Fakultní nemocnice Karlovo náměstí. Velká rozloha území OŘ je protkána sítí městské hromadné dopravy. Páteři dopravy jsou trasy metra, dále hustá síť autobusové a tramvajové dopravy. Významnou součástí OŘ jsou i železniční uzly - Hlavní nádraží a nádraží Smíchov, odkud jsou vypravovány desítky vlakových spojů do celé České republiky i zahraničí. Na okrajích území jsou vyvedeny linky příměstských autobusů pražské integrované dopravy a meziměstských autobusů, končí zde rychlostní komunikace D5. To způsobuje, že zde každodenně za prací, za nákupy nebo za zábavou projede obrovské množství lidí. To má za následek, že v těchto lokalitách je velká koncentrace osob a nebezpečí zvýšené uliční kriminality. Všechny tyto výše uvedené charakteristiky mají vliv na vývoj bezpečnostní situace na území OŘ. V rámci OŘ je systemizováno celkem 1133 pracovníků, z čehož je 1014 policistů a 119 občanských pracovníků. Plnění úkolů policie zajišťuje zejména služba pořádkové policie a železniční policie, dopravní policie, služba kriminální policie a vyšetřování a inspektorát pro zbraně, střelivo, drogy a výbušniny. Zbylé útvary (kancelář ředitele, skupina informačních a komunikačních technologií, ekonomické oddělení, skupina vnitřní kontroly, operační středisko, skupina služební přípravy) zajišťují organizaci a servis. Na území OŘ se nachází celkem 8 místních oddělení policie (Smíchov, Košíře, Stodůlky, Barrandov Radotín, Zličín, Nové Město a Vinohrady), 2 oddělení železniční policie (Wilsonovo nádraží a Smíchov), 2 oddělení hlídkové služby (OHS Vinohrady a OHS Smíchov) a Dopravní inspektorát.

vytisknout  e-mailem